fotowoltaikaW związku z listem radnej Bożeny Lecyk, opublikowanym w mediach lokalnych, a dotyczącym usterek w instalacjach fotowoltaicznych realizowanych przez Urząd Miasta w 2018 r., przedstawiamy odpowiedź Firmy ANTINUS ze Skierniewic, jakiej udzieliła jednemu z dzienników regionalnych, który zainteresowany był kwestią realizacji tego projektu. Treść odpowiedzi została przekazana do wiadomości Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim. Poniżej cały tekst pisma.

"Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informujemy, że nasza firma zakończyła zlecone przez UM w Radzyniu Podlaskim przeglądy serwisowe obiektów, gdzie zamontowano instalacje PV. W trakcie prowadzonych czynności serwisowych, podczas których dokonano również inwentaryzacji zamontowanych urządzeń, nie potwierdziły się zarzuty dotyczące braku zamontowanych wyłączników różnicowo-prądowych, ponieważ wszystkie zainstalowane instalacje taki wyłącznik posiadają. Nieuzasadniony jest również zarzut braku zabezpieczeń po stronie prądu zmiennego, ponieważ wszystkie wykonane instalacje takowe zabezpieczenia posiadają. Potwierdzono również, że każdy inwerter jest wyposażony w moduł umożliwiający monitoring instalacji. Nie potwierdził się również zarzut dotyczący braku uziemienia instalacji. Nadmieniamy ponadto, że wszystkie parce zostały wykonane zgodnie z projektem, a wszelkie odstępstwa od projektu (jeśli występowały) były każdorazowo uzgadnianie z inspektorem nadzoru lub autorem projektu, gdyż dopiero zgoda inspektora nadzoru lub autora projektu upoważnia do wprowadzenia takowych zmian.

Jedynym beneficjentem projektu, który uniemożliwił przeprowadzenie przeglądu serwisowego jest Pani Lecyk, która jest radną miasta Radzyń Podlaski.

Pani Radna nie wpuściła na swoją posesję naszego pracownika, ponieważ jest obywatelem Białorusi. Pani zażyczyła sobie „Polaka”, co naszym zdaniem świadczy o wysokiej nietolerancji tej Pani wobec obcokrajowców, co w naszej ocenie jest aktem niedopuszczalnym, a w szczególności nie przystoi takie zachowanie osobom sprawującym funkcje publiczne.
Informujemy, że serwisant, który wykonywał zlecone przez UM przeglądy serwisowe jest etatowym pracownikiem naszej firmy, zatrudnionym legalnie na podstawie wydanego przez Łódzki Urząd Wojewódzki zezwolenia na pracę. Zatrudniony przez nas obywatel Białorusi doskonale porozumiewa się w języku polskim oraz z powodzeniem przeprowadził przeglądy serwisowe w innych lokalizacjach.
Pani Lecyk w dalszym ciągu odmawia dostępu do swojej posesji w celu przeprowadzenia przeglądu serwisowego użytkowanej instalacji PV , której właścicielem na chwilę obecną jest Zamawiający tj. Miasto Radzyń Podlaski.
Z dokumentacji powykonawczej wynika, że wszystkie elementy instalacji PV zostały u Pani Lecyk zamontowane, co również sama potwierdzała w stosownych protokołach potwierdzających wykonanie instalacji.

Jesteśmy zażenowani postawą Pani Radnej, która w taki sposób potraktowała naszego pracownika oraz uniemożliwiła tym samym przeprowadzenie czynności serwisowych. A po dzisiejszej rozmowie telefonicznej z Panią Lecyk mam nieodparte wrażenie, że uczestniczymy w jakiś „politycznych przepychankach”... dla nas zupełnie niezrozumiałych.

ANTINUS Sp. z o.o."