pc130540W 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – w piątek 13 grudnia w kościele pw. Świętej Trójcy odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu wojennego. Mszę św. sprawowali: ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz ks. prał. Kazimierz Musiej.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele trzech radzyńskich samorządów - miasta, gminy i powiatu z burmistrzem Jerzym Rębkiem, wicestarostą Michałem Zającem i wójtem Wiesławem Mazurkiem oraz członkowie radzyńskiego Oddziału NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Jerzym Bednarczykiem.
Homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Pawelec. Kaznodzieja nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który stale przypominał: „Ogromna jest cena, jaką zapłacił naród polski za niepodległość, za prawo do istnienia jako państwo. Przechowujmy w sercach tę świadomość i niech ona stanie się zachętą do głębokiej refleksji o Polsce, nad tym, jaką była, jaką jest i jaką powinna być”.
- Nasza obecność dziś w świątyni jest świadectwem przechowywania tej pamięci w odniesieniu do jednego z ważnych, trudnych wydarzeń z dziejów Polski, jakim było wprowadzenie stanu wojennego. Z szacunkiem wspominamy tych, co przeżywali szczególne doświadczenia i pozostawili je nam w postaci wolności. W naszej refleksji nie możemy się jednak zatrzymać tylko na wspominaniu przeszłości, ale tym ubogaceni, powinniśmy patrzeć w przyszłość. Mając świadomość, że jesteśmy kolejnym ogniwem historii, powinniśmy się czuć odpowiedzialni za przyszłość narodu, której kształt jest naszym zobowiązaniem i zadaniem. Jesteśmy za nią odpowiedzialni, gdyż zauważamy, że wolność jest ciągle zagrożona.
Jednocześnie kaznodzieja podkreślił wkład Kościoła w budowanie tożsamości Narodowej i wolności Ojczyzny. Przywołał takie postaci jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko, św. Jan Paweł II i Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. W szczególności wskazał rolę Prymasa Tysiąclecia, o którym św. Jan Paweł II mówił: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.
W kolejnej części homilii kaznodzieja wezwał do modlitwy za sprawujących władzę w Polsce i naszej małej Ojczyźnie – o mądrość, uczciwość. Jednocześnie podkreślił: - Odpowiedzialność za Ojczyznę spoczywa na każdym z nas. Nie tylko wymagajmy od rządzących, ale i sami poczuwajmy się do odpowiedzialności. Niech panuje zgoda narodowa i sprawiedliwość, pokój i dobrobyt.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości zgromadzili się pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie zostały złożone wieńce przez: delegację „Solidarności” oraz trzech włodarzy - burmistrza Jerzego Rębka, wicestarostę Michała Zająca i wójta Wiesława Mazurka. Uroczystość została zorganizowana przez Radzyński Oddział NSZZ „Solidarność” we współpracy z samorządami Miasta, Powiatu i Gminy.

PC130501
PC130502
PC130503
PC130504
PC130506
PC130507
PC130509
PC130511
PC130512
PC130515
PC130516
PC130518
PC130522
PC130527
PC130529
PC130533
PC130534
PC130537
PC130540
PC130543
PC130546
PC130547
PC130548
PC130549
PC130552
PC130554
PC130558
PC130559
PC130564