s1010 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przynajmniej jednego spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych i matematyki.

Z programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” Zarząd województwa lubelskiego przyznał 500 stypendiów, z czego 101 trafiło do uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych. Wśród nich znaleźli się: Patrycja Borkowska i Franciszek Gepner ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim.
Wicemarszałek Michał Mulawa powiedział: - Jestem z Was dumny i z wielkim optymizmem patrzę w przyszłość, ponieważ inwestycja w młodzież, to inwestycja w przyszłość Polski. Wicekurator oświaty Eugeniusz Pelak dziękował i gratulował uczniom, rodzicom, nauczycielom i obecnym na uroczystości dyrektorom szkół.
Dyrektor SP1 Bożena Płatek podkreśla, że Patrycja i Franek to ubiegłoroczni finaliści szczebla wojewódzkiego m.in. konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty i kolejni uczniowie - stypendyści.

s3
s4
s5
s6
s8
s9
s10