ZGLPodczas sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o zmianie w budżecie, w efekcie której Zakład Gospodarki Lokalowej otrzyma dotację w wysokości 100 tys. zł na uregulowanie należności wymagalnych. - Nie mamy wyboru – informował burmistrz Jerzy Rębek. Jednocześnie przedstawił rozwiązanie, które w przyszłości umożliwi bilansowanie budżetu ZGLu.

W związku z trudnościami zakładu w ściąganiu czynszu od części lokatorów, ZGL ma deficyt finansowy. Sposobem na jego przełamanie będą zmiany w strukturze organizacyjnej, które wejdą od 1 stycznia 2020 r. Jak informował włodarz miasta, w ZGL - miejskim zakładzie budżetowym pozostaną tylko 4 osoby w administracji. Kadra techniczna wraz z dotychczasowym kierownictwem przechodzi do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Chodzi o 2 elektryków, 2 hydraulików, 2 pracowników wykwalifikowanych działających w dziedzinie budownictwa oraz 1 majstra. - Jako pracownicy PUK będą lepiej zagospodarowani, a prace dla ZGL będą wykonywać na zlecenie – mówił włodarz. Dodał też: - Zamierzamy bardzo uważnie przyglądać się działaniom związanym z wydatkowaniem środków na utrzymanie lokali, chcemy również, by lokatorzy uczestniczyli w kosztach bieżącej eksploatacji budynków. Z wyjątkiem ludzi zupełnie nieporadnych - takie wyjątki są możliwe.