dsc 0021W piątek (22.11) odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku warsztatów kształcenia zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Robert Gmitruczuk - p.o. Wojewody Lubelskiego, Radosław Plandowski - reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, ks. prał. Roman Wiszniewski - Dziekan Dekanatu Radzyńskiego, Sławomir Sosnowski - były Marszałek Województwa Lubelskiego, Szczepan Niebrzegowski - Starosta Radzyński, Robert Mazurek - Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Rębek - Burmistrz Radzynia Podlaskiego, Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty, Grażyna Dzida - dyrektor ZSP, Lucjan Kotwica i Jerzy Kułak - byli Starości Radzyńscy, Zdzisław Janus - wieloletni dyrektor szkoły, Marek Szczepaniuk - wykonawca inwestycji, Joanna Paszkowska - przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP oraz Mateusz Antol - uczeń III klasy Technikum Informatycznego.
Po uroczystym przecięciu wstęgi dokonano poświęcenia krzyży do sal oraz budynku. Po zwiedzeniu budynku, w hali sportowej odbyła się dalsza część uroczystości.
- Warto było czekać te 21 lat, aby taki dzień nastąpił. Dlaczego tyle lat? Ponieważ mija właśnie 21 lat od powstania powiatu radzyńskiego. Od początku funkcjonowania naszego powiatu koncepcja rozwoju oświaty była jednym z najważniejszych punktów naszej działalności. Obecnie mamy największą szkołę w województwie lubelskim z tak rozwiniętą bazą warsztatową. Wierzę, że ten element, który dzisiaj otwieramy, nie jest ostatnim w tworzeniu całej kubatury szkoły. Chciałbym podziękować pani dyrektor szkoły za bardzo dobrą współpracę podczas realizacji. Dziękuję i gratuluję tego obiektu, jestem przekonany, że poprawi on nie tylko komfort pracy nauczycieli, ale przybliży nas do momentu, który jest marzeniem wszystkich samorządowców powiatowych, by wszyscy uczniowie tej placówki mieli zajęcia wyłącznie w jednej kubaturze - mówił w swoim wystąpieniu starosta Szczepan Niebrzegowski.
Głos zabrał także m.in. burmistrz miasta Jerzy Rębek. - Gratuluję powstania tego obiektu. Gratuluję panu Zdzisławowi Janusowi, który rozpoczął to dzieło ale również pani dyrektor, która te dzieło doprowadziła do końca. Ta szkoła daje ogromne możliwości i tylko pozostaje nam patrzeć i dopingować młodych ludzi, aby te możliwości potrafili odpowiednio wykorzystać. Gratuluję i życzę dalszego rozwoju tej szkoły bo mam nadzieję, że to nie jest koniec a dopiero początek rozwoju tej szkoły.

Warsztaty wybudowane zostały w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy poprzez budowę nowego obiektu służącego praktycznej nauce zawodu przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim - etap I oraz zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 700,00 zł. Wartość projektu w zakresie budowy to blisko 10,5 mln zł.

DSC_0001
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0046
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0077
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0090
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0108
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0126
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0131
DSC_0134
DSC_0135