img 8558Po zakończonej Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta pod pomnik Niepodległości, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą pod batutą Marka Chromika oraz poczty sztandarowe. W przemarszu uczestniczyli na koniach członkowie Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. rtm. Witolda Zawadzkiego.

Tę część uroczystości poprowadził radny Rady Miasta Jarosław Zaprzalski. Na placu Wolności po wspólnym odśpiewaniu hymnu i podniesieniu flagi na maszt, słowo do zebranych wygłosił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.

img 8559„Nowy człowiek wygrywa pokojową bitwę o godność państwa i narodu”
Włodarz powiatu radzyńskiego podkreślił, że Święto Niepodległości jest dniem radosnym, powinno inspirować do działania i jedności narodowej. Zachęcał do manifestowania patriotyzmu.
- Dzisiejsze obchody rocznicy odzyskania niepodległości mają nam uzmysłowić, jak wielkim darem jest wolna i niepodległa Ojczyzna. Oby to wspólne przeżywanie i świętowanie prowadziło do budowania jedności w kraju, powiecie! Obyśmy mimo licznych różnic, które nas dzielą nie zrażali się i trwali razem! - mówił włodarz powiatu radzyńskiego. Przywołał słowa św. Jana Pawła II: „Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego… pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek, a więc czy to będzie człowiek dobry, szlachetny, przyjazny, czy zły, zmaterializowany i egoista. Nowy człowiek w Polsce wygrywa pokojową bitwę o godność państwa i narodu”.
Następnie mówca zaapelował: - Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas (...). Manifestujmy swój patriotyzm - taki patriotyzm, który "oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania" (Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”).
- A zatem nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski - podsumował Starosta Powiatu Radzyńskiego. - Uczmy nasze dzieci miłości do Ojczyzny. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń - zakończył starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski.

img 8663Ogień Niepodległości od kawalerzystów
Następnie poszczególne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości.
W trakcie uroczystości komendant Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. rtm. Witolda Zawadzkiego porucznik kawalerii ochotniczej Kamil Kubaczyński przekazał włodarzom radzyńskich samorządów Ogień Niepodległości.
Jarosław Zaprzalski zapoznał zebranych z historią tej inicjatywy. Płomień pochodzi z mogił polskich legionistów, poległych w 1916 roku pod Kostiuchnówką na Wołyniu w walkach z Rosjanami. Byli legioniści aż do II wojny światowej przywozili do Polski płomień zwany Ogniem Niepodległości, oddając tym hołd poległym kolegom. Po wojnie tradycja zanikła, wznowił ją w 2000. roku ZHP ze Zegrza. W tym roku Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. rtm. Witolda Zawadzkiego we współpracy ze Stowarzyszeniem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK z Lublina oraz Wojskiem Polskim brało udział w rajdzie konnym na Ukrainę pod nazwą Konny Patrol Ognia Niepodległości. Wyprawa miała na celu przywieźć ogień do naszego miasta.
Pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego odegrała Orkiestra Dęta pod batutą Marka Chromika.
Uczestnikom uroczystości dziękował Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek. - To była Praktyczna lekcja historii i patriotyzmu, bo naród, który nie dba o swoją historię przestaje istnieć. Naszym obowiązkiem jest przekazywanie młodemu pokoleniu szacunku i pamięci. Kapłanom, pocztom sztandarowym, służbom mundurowym, wojsku, policji, straży, Lasom Państwowym, harcerzom, kawalerzystom, dzieciom, delegacjom szkół, dyrektorom, delegacjom zakładów pracy, stowarzyszeń, wszystkim, którzy zadali trud, by razem świętować. Dziękuję bibliotece za kotyliony, asyście honorowej sił zbrojnych RP skład Bezwola 2, kierownictwu Wojskowej Orkiestry w Siedlcach, miejskiej orkiestrze dętej pod kierunkiem kapelmistrza Marka Chromika. Wszystkim tym, co udekorowali flagami swoje domy. Dziękuję, że potrafimy się zjednoczyć razem, cieszyć się z niepodległej Ojczyzny - mówił włodarz gminy.