pa190001Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, odbyło się 19 października w Domu Ludowym w Zbulitowie.

Przybyli na nie członkowie PZERiI z Radzynia i kół w Kąkolewnicy, Komarówce, Ulanie Majoracie, Czemiernikach, Borkach, Wohyniu oraz stowarzyszeń seniorskich: „Kormoran” i „Radzyńskie Wrzosy” oraz Zespół Wokalny „Radzyniacy”. Gośćmi spotkania byli: wicewójt Gminy Radzyń Anna Grochoła oraz rzecznik prasowa Urzędu Miasta Anna Wasak.

Wszystkich przybyłych powitał przewodniczący Związku Kazimierz Zdziebłowski. Następnie głos zabrała Alicja Staszczuk, która przypomniała, że jesienne miesiące: październik i listopad to okres, kiedy trzykrotnie obchodzone są Dni Seniora: 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października Europejski Dzień Seniora, a 20 listopada - Ogólnopolski Dzień Seniora. - Wszystkie te daty mają wspólny cel – zmianę społecznego postrzegania osób starszych i podejmowanie działań w celu zapewnienia im godnych warunków życia, a są to: walka z wykluczeniem, ułatwienie dostępu do opieki medycznej i zapewnienie dostępu do życia kulturalnego i społecznego – podkreśliła A. Staszczuk.

Obecnie na świecie żyje ok. 600 mln osób powyżej 60 roku życia, demografowie przewidują że w 2050 będzie to ok. 2 mld, głównie w krajach rozwijających się, stąd potrzebne są różne formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy, koła zainteresowań, które zapewnia seniorom rozwój i utrzymanie kondycji fizycznej.

Następnie życzenia seniorom przekazali: przedstawicielka wójta Gminy Radzyń Wiesława Mazurka - wicewójt Anna Grochoła, przedstawicielka Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Anna Wasak – rzecznik Urzędu Miasta. Głos zabrali również przewodniczący kół PZERiI. Przewodniczący Kazimierz Zdziebłowski wręczył wyróżniającym się seniorom dyplomy.

Przed zebranymi z koncertem wystąpił Zespół Wokalny „Radzyniacy”, a imprezę zwieńczyła zabawa taneczna.

PA190001
PA190005
PA190006
PA190007
PA190008
PA190009
PA190010
PA190012
PA190013
PA190014
PA190015
PA190016
PA190017
PA190018
PA190020
PA190021
PA190022
PA190025
PA190027
PA190029
PA190031
PA190036
PA190038
PA190041
PA190043
PA190044
PA190046
PA190049
PA190050
PA190052
PA190053
PA190055
PA190056
PA190057
PA190062
PA190065
PA190068
PA190069
PA190070
PA190071
PA190072
PA190081
PA190082
PA190083
PA190084
PA190085
PA190086
PA190087
PA190088