dsc 0051W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 10 października br. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Białej Podlaskiej.

Wydarzenie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabierali zaproszeni goście: senator Grzegorz Bierecki, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek Dariusz Stefaniak, burmistrz Jerzy Rębek oraz starosta Szczepan Niebrzegowski.
Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważną rolę w życiu każdego młodego Polaka odgrywa edukacja.
- Na wstępie dziękuję, że tak wyjątkowa uroczystość, jakim jest Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej, po raz kolejny może odbywać się w naszym mieście. Ze szkołą wiążę same najlepsze wspomnienia. Wspominam ten czas z szacunkiem oraz nostalgią i dziękuję Bogu za to, że postawił na mojej drodze nauczycieli – wspaniałych ludzi, którzy po części wykształcili mnie na tego człowieka, którym dzisiaj jestem. Dla samorządu, którym kieruję, oświata jest priorytetem, to najważniejsze działanie w naszej działalności bo od niej zależy wychowanie młodego pokolenia. Liczę, że współpraca między samorządem a kadrą nauczycielską, będzie odbywała się w sposób partnerski z zachowaniem pełnej równości i zrozumienia – mówił burmistrz Jerz Rębek.
Tuż po przemówieniach, swój repertuar zaprezentowała Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo. Po jej występie, wręczono odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty, starosty radzyńskiego, burmistrza miasta Radzyń Podlaski oraz dyrektora dla nauczycieli za wzorową i sumienną pracę.

DSC_0004
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0034
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0074
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0081
DSC_0083
DSC_0086
DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
DSC_0114
DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0120
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0127
DSC_0128
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0164