umowa elektromobilnoscMiasto Radzyń Podlaski pozyskało 50 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozwój elektromobilności. NFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył wniosek Miasta o dofinansowanie projektu i sfinansuje go w całości (koszt przedsięwzięcia to 50 tys. zł). Pieniądze te są przeznaczenie na stworzenie projektu rozwoju elektromobilności w mieście.

Głównym celem przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności w Mieście Radzyń Podlaski” jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń środowiska wynikających z działalności transportu drogowego. Będzie to realizowane przez stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności mieszkańców miasta, utworzenie środowiska dla testowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury w rzeczywistych warunkach, co spowoduje szersze zainteresowanie społeczne poruszaną tematyką, rozwój przemysłu elektromobilności na szczeblu samorządu lokalnego przez wprowadzenie przez samorządy szeregu obostrzeń i przywilejów na rzecz rozwoju elektromobilności (np. stref niskoemisyjnych zwolnionych z opłat). Stworzenie warunków dla rozwoju elektrycznych pojazdów pozwoli na bilansowanie systemu elektroenergetycznego. Realizacja tych celów wpłynie na poprawę jakości powietrza poprzez minimalizację zanieczyszczeń powietrza pochodzących z transportu drogowego.

Umowa została podpisana 11 września w Warszawie.