pec2Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zostało wyróżnione za działalność i wyniki ekonomiczno -techniczne osiągnięte w 2018 roku.

- Otrzymaliśmy nominację do nagrody Laur Ciepłownictwa ustanawianej corocznie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie z kategorii najmniejszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w kraju. Znaleźliśmy się w trójce najlepszych obok Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o. o. i MPEC Nowy Targ Sp. z o. o. - mówi prezes PEC Jerzy Woźniak.

 

PEC laur