hala105Uroczystość oddania nowej hali sportowej, wybudowanej przy Szkole Podstawowej nr 1, odbyła się w sobotę 7 września z  udziałem wicepremiera Jacka Sasina, senatora RP Grzegorza Biereckiego i marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. - Spełniło się marzenie wielu roczników uczniów oraz nauczycieli - mówiła dyrektor szkoły Bożena Płatek

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy w Radzyniu sprawowanej przez proboszczów trzech radzyńskich parafii: dziekana dekanatu radzyńskiego, ks. prał. Romana Wiszniewskiego, ks. kan. Krzysztofa Pawelca oraz ks. kan. Henryka Ocha.

Druga część uroczystości odbyła się w nowej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1. Przybyłych powitał burmistrz miasta Jerzy Rębek, wśród gości byli: wicepremier rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Sasin, senator RP Grzegorz Bierecki, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, wicemarszałek Dariusz Stefaniuk, przedstawiciel wojewody lubelskiego Waldemar Podsiadły, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Małgorzata Kiec – dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Kuratorium Oświaty, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski i wicestarosta Jarosław Ejsmont, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski i Powiatu – Robert Mazurek, Tomasz Jurkiewicz wójt gminy Wohyń, Anna Grochoła wicewójt gminy Radzyń, przedstawiciele służb mundurowych: Zbigniew Krzos Komendant Powiatowy Policji, Witold Grajcar – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, a także radni, pracownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy szkoły obecni i emerytowani, rodzice z przewodniczącą Rady Rodziców Małgorzatą Mikitiuk oraz dzieci i młodzież szkoły.

Poświęcenia budynku dokonał dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prałat Roman Wiszniewski, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Historia budowy hali

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek w swoim wystąpieniu przypomniał najpierw historię budowy sali. - Myśl o budowie powstała jeszcze w latach 90. Dwa podejścia nie przyniosły rezultatu, choć istniały projekty. Gdy w 2014 roku objąłem fotel burmistrza i wraz z ekipą, której mam zaszczyt przewodniczyć, postanowiliśmy podjąć ten temat. W 2016 roku zapadły decyzje o budowie dwóch sal gimnastycznych: przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego (oddana w ubiegłym roku) oraz tę – przy Szkole Podstawowej nr 1. Od podjęcia decyzji do realizacji upłynęły 3 lata, nie obyło się bez potknięć - pierwsza firma, popadła w tarapaty, musieliśmy ogłosić 2. przetarg, w wyniku którego prowadzenie inwestycji przejęło radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - i szczęśliwie obiekt ukończono.

Burmistrz podkreślił, że budowa hali nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia z zewnątrz, o które zabiegał u ówczesnego wiceministra sportu – obecnego marszałka województwa lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego. Dotacja w wysokości 1,5 mln zł, którą miasto pozyskało po prawidłowo złożonym wniosku, pozwoliło zrealizować inwestycję. - To jest zasługa ludzi, którzy nie rzucają słów na wiatr, są ludźmi czynu i wspierali mnie niemal każdego dnia: minister Jarosław Stawiarski oraz wicepremier Jacek Sasin. Miałem z ich strony olbrzymie wsparcie, nigdy nie słyszałem słowa „nie”. Dziękujemy, Panie Premierze, dziękujemy, Panie Marszałku.

Przy okazji burmistrz przypomniał o innych inwestycjach możliwych dzięki wsparciu z budżetu państwa: to zachwycająca pięknem zachodnia elewacja Pałacu Potockich. Jej renowacja Możliwa była dzięki staraniom senatora Grzegorza Biereckiego i posła Janusza Szewczaka oraz poparciu premiera Jacka Sasina, które doprowadziły do tego, że na ten cel zostały zapisane środki z budżetu na kolejne lata. Kolejne działanie to przebudowa ul. Sitkowskiego – jednej z głównych arterii miasta, na co Radzyń pozyskał 4 mln zł z budżetu wojewody. Miasto ma już kolejną deklarację – dofinansowanie 1,5 mln zł na budowę tzw. ul. Przemysłowej.

- Dziękujemy za to, co rząd robi dla takich środowisk jak środowisko radzyńskie. Przed tygodniem podpisaliśmy preumowę na dofinansowanie kwotą 22 mln zł rewitalizacji centrum miasta i Pałacu Potockich. Takich środków nigdy Radzyń nie otrzymał. Jak deklarowałem – wykorzystamy je umiejętnie, zgodnie z podyktowanymi nam zasadami. Pałac to nie tylko dobro dla Radzynia i ziemi radzyńskiej, ale dla całego regionu, województwa, dla całej Polski. Godzi się skierować słowa wdzięczności za dobro, które zostało nam dane.

Burmistrz dziękował również współpracownikom: Radzie Miasta, która zaakceptowała budowę obiektów sportowych, uznała je za potrzebne dla zapewnienia dobrych warunki dla dzieci. – Dla was to czynimy, byście mogły korzystać z tych obiektów na co dzień, byście czuły się kochane i otoczone troską nie tylko przez rodziców, ale także przez tych, co decydują o losach naszego narodu. W godzinach pozalekcyjnych – obiekt będzie mógł być wykorzystywany przez różne zorganizowane grupy.

"Łączy nas sport"

Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że realizowany od 4 lat program rządu ma na celu wspierane Polski lokalnej, by w takich miejscowościach jak Radzyń czy Biała Podlaska standard życia mieszkańców nie różnił się w przyszłości od tego, w jakim żyją mieszkańcy dużych ośrodków i metropolii. - Chcemy, by standard życia mieszkańców takich miast jak Radzyń Podlaski i Biała Podlaska czy okoliczne miejscowości, powiat radzyński i sąsiednie powiaty – nie różnił się od standardu dostępnego w dużych ośrodkach, metropoliach. To jest długa i kosztowna droga; będzie dużo kosztowała budżet państwa - nas wszystkich, będzie wymagała wiele wysiłku, dobrej współpracy między władzą samorządową a rządową. Tutaj takiej współpracy nie brakuje - daj Boże nie będzie brakować przez najbliższe lata. Jeśli PiS wygra wybory i będziemy mogli dalej ponosić odpowiedzialność za Polskę, to gwarantuję, że będzie dobra współpraca między rządem a samorządem; będzie kontynuowana ta polityka, będą pieniądze na te potrzeby, które są Państwa potrzebami, będą dodatkowe programy, wspierające te dziedziny, które na takie wsparcie bezpośrednie z budżetu liczyć nie mogą. Wspólnie zbudujemy Polskę, która będzie państwem dobrobytu – mówił wicepremier (całość przemówienia w osobnym materiale).

Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk nawiązała do hasła umieszczonego na ścianie hali: „Łączy nas sport”: - Celem każdej szkoły jest harmonijny, integralny rozwój młodego człowieka. Sport to coś wyjątkowego – dbanie o nasze ciało, ale nade wszystko hartowanie ducha – podkreślała. Dziękowała wszystkim, dzięki którym powstał obiekt i życzyła wszystkim, którzy będą z niego korzystać: - Byście uprawiając różne dyscypliny sportu rośli zdrowi, bezpieczni; byście zachowywali zasadę fair play – żebyście byli uczciwi, przestrzegali ustalonych zasad.

Gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do budowy hali, złożył senator Grzegorz Bierecki, a tym, którzy będą z niej korzystali – życzenia sukcesów sportowych.

Marszałek Jarosław Stawiarski wspominał starania burmistrza Jerzego Rębka o pozyskanie dotacji w Ministerstwie Sportu. -Był wręcz namolny, tak bardzo chciał pozytywnej odpowiedzi na pytanie,czy dostanie dotacje. Chciał 100-procentowej odpowiedzi, a ja mogłem dać 99% gwarancji. Wierzyłem, że projekt i złożony wniosek będzie dobry. Teraz jesteśmy świadkami jak „Finis opus coronat” (Koniec wieńczy dzieło). To jest pełnowymiarowa hala na koszykówkę 36X18 m, macie dobre piłki Woltera jakie wykorzystywane są na mistrzostwach świata. Życzymy sukcesów.

Wspaniałej, pełnowymiarowej hali gratulował szkole i miastu przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Waldemar Podsiadły. Wspominał, że kiedy w młodości wdział taka w Szwajcarii w małej miejscowości, nie sądził, że takie inwestycje będą powstawały w Polsce. Zachęcał do uprawiana sportu szczególnie tych, co ne mają wielkiego talentu sportowego, bo sukcesy w sporcie zależą w dużej mierze od pracowitości i wytrwałości.

List gratulacyjny odczytał starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski. Również wspominał, jak będąc nauczycielem, zajęcia z piłki ręcznej prowadził na klepisku. - Taka sala była dla nas marzeniem – podkreślał, gratulował inwestycji dodał, że jej realizacja była możliwa dzięki współpracy wielu organów: rządu i województwa lubelskiego, parlamentarzystów, władz samorządowych rożnych szczebli.

Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Mikitiuk dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do budowy hali, życzyła korzystającym z niej fantastycznych osiągnięć. - Wierzę, że ta hala wypuści w świat sławy sportowe.

Spelniły się marzenia uczniów i nauczycieli

- Spełniły się marzenia wielu roczników uczniów tej szkoły, spełniły się marzenia nasze o własnej sali sportowej – miejsca rozwoju kondycji fizycznej i, służącej zdrowiu i realizacji pasji sportowych; miejscu bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i młodzieży – mówiła z kolei dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Bożena Płatek. Przypomniała, że przez wiele lat młodzież wędrowała przez ulicę do sal znajdujących się w innych budynkach – m.in. niepełnowymiarowej sali gimnastycznej w starym budynku po dawnej ZSZ. - Dzięki uporowi i determinacji ludzi dobrej woli tej i poprzedniej kadencji powstał obiekt na miarę potrzeb i wyzwań czasu podkreśliła dyrektor B. Płatek. W dalszym ciągu wystąpienia nawiązała do rocznicy wybuchu II wojny światowej i wspomniała Nauczycieli Niezłomnych, którzy zginęli, zostali zamordowani w czasie wojny. Są to: Apolonia Siudaj (zamordowana na Zamku Lubelskim), Stefan Lisowski (rozstrzelany ze swymi harcerzami w lesie Sitno), Feliks Orluk (zamordowany w radzyńskim Gestapo), Witold Kaszycki (zginął na terenie Niemiec, gdzie został wywieziony), Władysław Żelazko ps. Zabielski – zginął w Powstaniu Warszawskim. - To szczególny prezent dla szkoły w 100-lecie Niepodległości Polski i istnienia tej szkoły – podsumowała dyrektor B. Płatek

Uroczystość zakończył występ uczniów, zachęcający do uprawiania sportu, pod hasłem: „Wyloguj się do aktywnego życia” według pomysłu nauczyciele wychowania fizycznego Janusza Wlizły.

hala001
hala002
hala003
hala004
hala005
hala006
hala007
hala008
hala009
hala010
hala011
hala012
hala014
hala015
hala016
hala019
hala020
hala022
hala025
hala027
hala028
hala029
hala030
hala031
hala032
hala033
hala034
hala035
hala036
hala037
hala039
hala040
hala041
hala043
hala044
hala045
hala046
hala047
hala048
hala049
hala050
hala051
hala052
hala053
hala054
hala055
hala056
hala059
hala060
hala061
hala064
hala065
hala073
hala075
hala076
hala077
hala078
hala079
hala080
hala081
hala082
hala083
hala089
hala090
hala091
hala092
hala093
hala094
hala095
hala096
hala097
hala098
hala099
hala100
hala101
hala102
hala103
hala104
hala105
hala106
hala107
hala108
hala121
hala124
hala127
hala128
hala131
hala134
hala135
hala140
hala142
hala143
hala144
hala145
hala146
hala147
hala148
hala154
hala156
hala157
hala158
hala159
hala168
hala169
hala170
hala172
hala173
hala177
hala179
hala180
hala181
hala182
hala183
hala186
hala187
hala188
hala189
hala190
hala192
hala194
hala196
hala197
hala201
hala202
hala204
hala205
hala206
hala207
hala208
hala209
hala210
hala212
hala225
hala231
hala232
hala234
hala237
hala242
hala244
hala245
hala247
hala253
hala254