dsc 0025Wspólna, uroczysta sesja radzyńskich samorządów: Powiatu, Miasta i Gminy Radzyń poświęcona 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyła się 5 września w I Liceum Ogólnokształcącym. Radni przyjęli przez aklamację specjalne Stanowisko w rocznicę wybuchu wojny, wysłuchali wykładu Marcina Wikły „Z Polską w sercu”. Podczas sesji senator Grzegorz Bierecki przekazał Miastu 200 tys. zł z przeznaczeniem na Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu.

W spotkaniu uczestniczyli radni i włodarze: burmistrz Jerzy Rębek, starosta Szczepan Niebrzegowski i wicewójt Anna Grochoła, a także goście. W ich gronie byli: senator RP Grzegorz Bierecki i poseł na Sejm RP Marcin Duszek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, kapłani: dziekan radzyński ks. prał. Roman Wiszniewski i ks. kan. Krzysztof Pawelec, dyrektor IPN Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, przedstawiciele jednostek miejskich, instytucji, służb mundurowych, organizacji społecznych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zaprzyjaźnionych samorządów – m.in. Radosław Sałata wójt gminy Borki oraz uczniowie i mieszkańcy, w tym seniorzy z Klubu Seniora i RUTW. Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu przygotowało okolicznościową wystawę „Polityka okupanta niemieckiego wobec obywateli polskich w świetle materiałów archiwalnych Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim".

Sesję poprowadził przewodniczący Rady Powiatu – Robert Mazurek, w prezydium zasiedli również przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski i przewodnicząca Rady Gminy Radzyń Podlaski Barbara Palica. Po powitaniu zaproszonych gości okolicznościowy wykład wygłosił Marcin Wikło – dziennikarz portalu wPolityce.pl oraz tygodnika „Sieci”.

Swe wystąpienie zatytułował „Z Polską w sercu”. Poświęcił je znaczeniu pielęgnowania pamięci historycznej dla zachowania tożsamości narodowej. Wypowiedź rozpoczął od wspomnienia swego uczestnictwa w odnalezieniu szczątków i pogrzebie Danuty Siedzikówny „Inki” oraz Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”, i nawiązał do powstającego w Radzyniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych: – Jesteśmy w momencie przesilenia, trzeba odzyskiwać takie miejsca jak była katownia i areszt Gestapo i UB w Radzyniu, bo to miejsca bezcenne dla pamięci narodowej.
Przypomniał słowa prezydenta Andrzeja Dudy, że honorując Żołnierzy Wyklętych, Polska odzyskuje godność, „bo nie ma godności państwo, które nie czci swoich bohaterów”. Nie dla wszystkich jest to jednoznaczne. - W dalszym ciągu trzeba w Polsce walczyć o należne im miejsce i prawdę historii - dziennikarz przytoczył przykłady oporu i sprzeciwu wobec aktów dziejowej sprawiedliwości. Gdy nazwano ulicę w Lublinie imieniem ostatniego żołnierza wyklętego - Józefa Franczaka ps. „Lalek” nastąpił protest, którego efektem były ciągnące się 3 lata sprawy sądowe. Następnie Marcin Wikło przedstawiał fotografie obrazujące wizyty polityków podczas poszukiwań archeologicznych szczątków Żołnierzy Wyklętych na warszawskiej „Łączce”
- „Łączka” w Warszawie jest – bardzo ważna, bo tam została pochowana elita, ale każdy powiat w Polsce ma swoją ”Łączkę”, cała Polska usiana jest takimi „Łączkami”– dołami, gdzie wrzucane były ciała pomordowanych bohaterów. Odnajdując je, identyfikując szczątki, oddając im należny szacunek i hołd, przywracamy porządek moralny - podkreślał Marcin Wikło.
Dziennikarz mówił też o festiwalu filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, który odbywa się w Kazimierzu Dolnym, jest inicjatywą łączącą pokolenia. Zwrócił uwagę, jak ważne jest zainteresowanie młodzieży tematami historycznymi. Owo takiego zaangażowania to m.in. akcja «Wołyń 2018. Remisja» obóz organizowany przez Fundację Niepodległości z Lublina i przez OHP Lublin, gdzie podczas trzytygodniowego turnusu jego uczestnicy porządkują polskie cmentarze na Ukrainie.

Kolejnym punktem programu było odczytanie przez przewodniczącą Rady Gminy Radzyń Podlaski Barbarę Palicę Stanowiska radzyńskich samorządów: Rady Miasta Radzyń Podlaski, Rady Powiatu Radzyń Podlaski i Rady Gminy Radzyń Podlaski w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Stanowisko radni trzech samorządów przyjęli przez aklamację.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.
Jako pierwszy wystąpił senator RP Grzegorz Bierecki, który przekazał Miastu na rzecz budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w budynku dawnego aresztu śledczego Gestapo, a następnie Urzędu Bezpieczeństwa kwotę 200 tys. zł pochodzących z dwóch fundacji: Kocham Podlasie i Funduszu Rewitalizacji. Umowy na miejscu podpisali: senator Grzegorz Bierecki, Julita Jarkowska – prezes Fundacji Fundusz Rewitalizacji z Gdyni.
Następnie głos zabrali: poseł Marcin Duszek, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Dariusz Stefaniuk, wicewójt Anna Grochoła oraz starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski.
Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk przekazał Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego dla Zbigniewa Czuryły - dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Lipińskiego oraz założyciela, kierownika artystycznego i dyrygenta Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo.

DSC_0001
DSC_0002
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0016
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0032
DSC_0035
DSC_0076
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0109
DSC_0110