dsc 0001Podczas wspólnej sesji Rady Powiatu Radzyńskiego, Rady Miasta Radzyń Podlaski i Gminy Radzyń Podlaski w dniu 5. września radni przez aklamację przyjęli Stanowisko z okazji 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poniżej tekst Stanowiska.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej obradujące na wspólnej Sesji: Rada Powiatu Radzyńskiego, Rada Miasta Radzyń Podlaski, Rada Gminy Radzyń Podlaski, stanowiące konstytucyjną reprezentację społeczności Gminy, Miasta i Powiatu Radzyńskiego, oddają hołd Narodowi Polskiemu, który jako pierwszy podjął walkę z najeźdźcami i poniósł najwyższe straty; milionom Rodaków, którzy w czasie wojny ofiarowywali swe życie w nierównej walce przeciwko dwóm totalitaryzmom: niemieckiemu nazizmowi i rosyjskiemu komunizmowi, walcząc w oddziałach regularnego wojska, w oddziałach partyzanckich i konspiracji niepodległościowej czy w Powstaniu Warszawskim, ale także pomordowanym w egzekucjach, obozach zagłady, na zsyłkach, w łagrach, wywiezionym na przymusowe roboty do Niemiec; wszystkim mieszkańcom polskich miast i wsi, którzy – sami żyjąc w ciężkich warunkach – „zachowali się jak trzeba”, organizując Podziemne Państwo Polskie, ratując Żydów, niosąc pomoc partyzantom.

Niech przeżywany w zadumie i głębokiej refleksji jubileusz tragicznych wydarzeń wzbudzi w każdym refleksję historyczną nad dramatycznymi dziejami Narodu Polskiego, jego martyrologią i niespotykanym w świecie patriotyzmem i heroizmem, którego częścią było doświadczenie i czyn mieszkańców Radzynia Podlaskiego i Ziemi Radzyńskiej.

Efektem II wojny światowej i zdrady sojuszników, jako formy odpłaty za wierność i ofiarność polskiego żołnierza walczącego „za wolność waszą i naszą” na frontach II wojny światowej, było włączenie znacznej części terytorium Polski do Związku Sowieckiego i poddanie reszty kraju na 4 dekady pod komunistyczną dyktaturę sprawowaną w imieniu Moskwy, szczególnie dotkliwą przy braku elit intelektualnych wymordowanych przez obu okupantów.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej wyrażamy zaniepokojenie obserwowanym w ostatnich latach zjawiskiem relatywizowania i szkalowania naszej historii oraz podejmowania prób uczynienia naszego Narodu współodpowiedzialnym za zbrodnie dokonane przez innych. Jako Naród najbardziej dotknięty przebiegiem oraz skutkami II wojny światowej nie możemy sobie na to pozwolić. Nasza tożsamość musi być budowana na wyzwalającym od nienawiści fundamencie prawdy – także tej z czasów II wojny światowej.

Niech obchody tragicznej rocznicy zachęcą nas do zgłębiania historii, upamiętniania bohaterstwa i martyrologii naszych przodków, a także podejmowania wysiłku intelektualnego i kulturalnego dla zachowania pamięci o nich i kształtowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, szacunku dla przeszłości i pragnienia budowania świata bez wojny, przemocy, fałszu, a także wspierania wszelkich form szerzenia pełnej prawdy o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny światowej oraz postawie Polaków w tych tragicznych wydarzeniach.

Polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych – znane i anonimowe ofiary II wojny światowej, a Opatrzności Bożej dalsze losy naszej Ojczyzny.

Radzyń Podlaski, 5 września 2019 r.

Robert Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Adamski – Przewodniczący Rady Miasta

Barbara Palica – Przewodnicząca Rady Gminy