gospodarka odpadami

Na portalu radzyninfo.pl pojawiła się informacja porównująca ceny za odbiór śmieci w Radzyniu oraz miastach sąsiednich. Niestety, autor tego newsa nie zrozumiał treści komunikatów o cenach w Łukowie i Międzyrzecu, skąd wynikła dziwna puenta, jakoby u nas było dużo drożej niż u sąsiadów. Tymczasem w Łukowie koszty 3-osobowej rodziny są takie same jak w Radzyniu, a w Międzyrzecu nawet nieco wyższe.

„Trzyosobowa rodzina za śmieci segregowane zapłaci w Łukowie 12 złotych na miesiąc, w Międzyrzecu – 13 zł, zaś w Radzyniu – 36 złotych” - czytamy na stronie radzyninfo.pl. Skąd takie dane?
W uchwale NR IX/90/2019 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 26 czerwca 2019 r. czytamy:
„Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł miesięcznie, ze zróżnicowaniem stawki opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, w sposób następujący:
1) w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkują od 1 do 3 osób stawka opłaty wynosi 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
2) stawka opłaty za czwartą osobę wynosi 6 zł miesięcznie;
3) stawka opłaty za piątą i każdą następną osobę wynosi 4 zł miesięcznie”
Z tego wynika, że w Łukowie rodzina 3-osobowa płaci 36 zł, 4-osobowa 42 zł, 5­-6-osobowa odpowiednio 46-50 zł.
Międzyrzec Podlaski (na podstawie https://www.miedzyrzec.pl/pl/miasto/dla-mieszkancow/aktualnosci/1147-nowe-oplaty-za-smieci.html):
„Od marca w Międzyrzecu Podlaskim obowiązują nowe stawki za odpady komunalne. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów płacą miesięcznie 13 zł od osoby (do 4 mieszkańców) i 11 zł od osoby, od piątego i każdego następnego mieszkańca danej nieruchomości. Miesięczna opłata za śmieci zmieszane wynosi 25 zł od osoby.”
Z tego wynika, że w Międzyrzecu Podlaskim 3-osobowa rodzina płaci 39 zł, 4-osobowa 52 zł, 5-6 osobowa odpowiednio 63 i 74 zł.

Można porównać, jak zrobił to portal radzyninfor: 3-osobowa rodzina w Radzyniu płaci 36 zł, w Łukowie 36 zł, w Międzyrzecu - 39 zł.