przetarg1Pierwszy przetarg  na realizację wymiany oświetlenia ulicznego w Radzyniu został unieważniony. Drugi zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgody na przedłużenie terminu wykorzystania pożyczki uzyskanej na ten cel w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

Na realizację zamówienia publicznego pod nawą „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski” w przewidywanym terminie 2 lipca br. do Urzędu Miasta wpłynęły trzy oferty. Dwie opiewały na zbyt wysoką kwotę (4 415 700,00 zł - PUH „ELEKTRO-LECH” z Parczewa oraz 3 979 050,00 zł - Electronic Control Systems S.A. Z Balic). Najtańszą ofertę – w wysokości 2 997731,40 przedstawiła firma INST-EL z Sokółki.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wymiany oświetlenia  odbyło się 2 lipca w Urzędzie Miasta. Po raz pierwszy cała procedura prowadzona była drogą elektroniczną.

Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 912 551,0 zł i pożyczkę takiej wysokości pozyskało z NFOŚ. Jak informuje burmistrz Jerzy Rębek, drugi przetarg będzie mógł być ogłoszony po uzyskaniu zgody na przedłużenie terminu wykorzystania pożyczki uzyskanej na ten cel w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.

W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego jest: wymiana 1528 przestarzałych, energochłonnych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy energooszczędne za źródłami typu LED, wysięgników wraz z konstrukcjami mocującymi na liniach napowietrznych (1108 szt.), wymiana przewodów zasilających oprawy oświetleniowe (1528 kpl.) i zabezpieczeń opraw w liniach napowietrznych i kablowych na nowe izolowane wraz z wkładkami topikowymi o wartości 6A (1528 szt.) oraz zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu sterowania oprawami oświetlenia ulicznego z indywidualnym sterowaniem pojedynczą oprawą, grupą opraw i całym systemem oraz monitoringiem parametrów pracy opraw.

Oświetlenie ledowe jest energooszczędne – obecnie roczny koszt oświetlenia miasta wynosi ok. 800 tys. zł, oszczędnosci z tego tytułu wyniosą  kilkaset tysięcy złotych – informuje burmistrz Jerzy Rębek. Ponadto lampy mają dłuższą żywotność niż sodowe, dają równomierne, mocniejsze światło. Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta, co jest szczególnie ważne w okolicach przejść dla pieszych.