kosciuszki zakazNa wniosek mieszkańców oraz Burmistrza Miasta ul. Kościuszki została wyłączona z ruchu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton. Zmiana organizacji ruchu pojazdów została wprowadzona również na połączonej z ul. Kościuszki ulicy Konstytucji 3 Maja oraz ul. Bohaterów i części Targowej. Zakaz obowiązuje od 15 czerwca.

Znaki zakazu wjazdu na ul. Kościuszki stoją na ul. Międzyrzeckiej i Partyzantów - przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II, Międzyrzecką i Kościuszki.

Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony przez Zarząd Dróg Powiatowych Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, poinformowana jest o tym Policja. Na razie nie wszyscy kierowcy przestrzegają zakazu, jego łamanie grozi mandatem w wysokości 500 zł.

Obecnie ciężarówki mogą do zakładu drGerard dojeżdżać ul. Międzyrzecką. Ograniczenie ruchu ciężarówek na ul. Partyzantów – o co wnioskują tamtejsi mieszkańcy - jest niemożliwe ze względu na usytuowanie zakładu.

Przejazdy okazjonalne np. powodu konieczności dowozu materiałów na budowę, są możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do burmistrza miasta o zezwolenie czasowe na wjazd do tej strefy.