dsc 0682Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Inwalidy, zorganizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, odbyło się 8 czerwca w restauracji Mozajka.

Przybyli na nie członkowie PZERiI z Radzynia i kół w: Kąkolewnicy, Komarówce, Ulanie Majoracie, Czemiernikach, Borkach, Wohyniu oraz stowarzyszeń seniorskich: „Kormoran” i „Radzyńskie Wrzosy” i Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Obecnych powitał przewodniczący Związku Kazimierz Zdziebłowski, po czym Alina Staszczuk przypomniała historię Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.

Święto ustanowione zostało przez Międzynarodową Organizację Pracy dla uczczenia 262 ofiar katastrofy górniczej, która wydarzyła się  8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w Marcinelle w Belgii. W jej wyniku  wiele osób doznało poważnych obrażeń,  zostając inwalidami. 13 grudnia 2006 r. na  na 61 sesji  na sesji zgromadzenia Ogól ONZ została przyjęta Konwencja osób niepełnosprawnych. W myśl tej rezolucji osoby niepełnosprawne mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, równej swobody poruszania się z osobami pełnosprawnymi, dostępu do przestrzeni i budynków publicznych, transportu i informacji,ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, a także w życiu publicznym i kulturalnym. W Polsce obchody Światowego Dnia Inwalidy organizowane są od 1959 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Hasłem tegorocznych obchodów są słowa: „Niepełnosprawny- różne potrzeby, różne prawa”.

Następnie chwilą ciszy i modlitwą uczczono pamięć zmarłych członków Związku - Stanisława Paluszewskiego, Janiny Żmudy.

Kolejnym punktem programu było wręczenie wyróżniającym się seniorom odznak i dyplomów. Odznaczeni seniorzy to Antoni Mazur, Krystyna Majczyna, dyplomami uhonorowano za pracę na rzecz Związku i potrzebujących: Kazimierz Brudkowskiego, Stanisława Topyłę, Janinę Krupską, Irenę Majsterek, Tadeusza Deputata, Jadwigę Bujek oraz Alinę Staszczuk.

Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, po przemówieniach wystąły z krótkimi koncertami: Zespół Wokalny „Radzyniacy” kierowany przez Marię Ligęzę oraz „Ich Troje” prowadzony przez Teresę Kieczkę. Całość zwieńczyła zabawa taneczna.

Przewodniczący Kazimierz Zdziebłowski poinformował o wydarzeniach w Okręgu PZERiI w Lublinie oraz  sukcesach radzyńskiego Oddziału na forum województwa.

Wybory do władz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Lublinie odbyły się 30 maja 2091 r. Na następną kadencję została wybrana dotychczasowa przewodnicząca Zarządu Okręgowego Alina Gucma. Podczas tych wyborów  członek Zarządu Rejonowego Marian Samociuk został wybrany do Zarządu Okręgowego PZERiI w Lublinie.

Marian Samociuk – członek Zarządu Rejonowego PZERiI w Radzyniu i Okręgowego w Lublinie otrzymał  najwyższe odznaczenie Zarządu Głównego w Warszawie - Dużą Odznakę Złotą z dyplomem. Odznaczenie wręczyła wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego w Warszawie Katarzyna Lankiewicz. W następnych dniach Marian Samociuk został powołany na członka Parlamentu Seniorów PZERiI w Warszawie.

Przypomnijmy, że we wcześniejszych latach był on odznaczony przez Radę Państwa Brązowym  Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami i dyplomami.

Obecnie Zarząd Rejonowy PZERiI składa się z 21 członków. W skład Prezydium weszli:
Kazimierz Zdziebłowski – przewodniczący,
Marian Samociuk wiceprzewodniczący,
Irena Majsterek – wiceprzewodnicząca,
Jadwiga Polikarczuk – skarbnik Zarządu
Henryk Mackiewicz – sekretarz Zarządu.
Przyjęte do realizacji  wnioski do pracy PZERiI w latach 2018 - 2023 to:
• Dążenie do poprawy warunków socjalno-bytowych, kulturalnych, rehabilitacyjnych członków Związku poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społecznym powiatu, komisję społeczną ds. Seniorów przy staroście radzyńskim, organizacje społeczne i gospodarcze działające w powiecie i województwie.
• Organizowanie życia kulturalnego wszystkim członkom oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy administracyjnej i samorządowej.
• Rozwój Związku, tworzenie klubów sympatyzujących z seniorami, udzielanie im pomocy prawnej, psychologicznej i budowanie bezpiecznego jutra.
• Rozwijanie współpracy z innymi organizacjami związkowymi na bazie integracji i wymiany doświadczeń.
• Włączanie się w życie jednostek organizacyjnych powiatu o charakterze gospodarczym, społecznym, patriotycznym i religijnym.
• Dbanie o dobro tzw. Małej Ojczyzny (regionalizm, zwyczaj - obyczaj - tradycja).

DSC_0678
DSC_0682
DSC_0683
DSC_0685
DSC_0687
DSC_0688
DSC_0689
DSC_0690
DSC_0691
DSC_0693
DSC_0694
DSC_0695
DSC_0699
DSC_0701
DSC_0703
DSC_0705
DSC_0706
DSC_0708
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0713
DSC_0714
DSC_0719
DSC_0721
DSC_0724
DSC_0726
DSC_0729
DSC_0730
DSC_0733
DSC_0734
DSC_0742
DSC_0743