img 4413Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Bł. Męczenników Podlaskich w sobotę 11 maja rozpoczęto obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Na wstępie kapelan radzyńskich strażaków ks. kan. Henryk Och wraz z diecezjalnym kapelanem ks. kan. Romanem Sawczukiem oraz dziekanem dekanatu radzyńskiego ks. prał.  Romanem Wiszniewskim poświęcili nową figurkę patrona - św. Floriana męczennika.

Podczas homilii ks. Roman Sawczuk mówił: - Dzisiaj jest ten dzień, kiedy szczególnie należy was docenić - wasz trud, waszą pracę, wasze powołanie. Nawet jeśli w życiu, by was ktoś nie dostrzegł, nie docenił, nie odznaczył żadnym medalem, to na górze jest Ten, który wszystko widzi. To dla Niego się trudzimy i dla Niego realizujemy swoje powołanie.

Dalszą część uroczystości na placu Komendy Powiatowej PSP rozpoczęto Hymnem Państwowym i strażackim. Zebranych gości i strażaków powitali: komendant bryg. Witold Grajcar oraz Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Tadeusz Sławecki. W tym dniu wręczono wiele odznaczeń, medali i awansów. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Robert Gmitruczuk.

Brązowym Medalem Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej uhonorowani zostali: druh Marek Klimiuk, druh Zbigniew Komar, druh Marek Mitoński, druh Andrzej Skwarek.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia w służbie nadał: Srebrną Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”: kpt. Mirosławowi Łopackiemu oraz asp. Jarosławowi Pinkusowi.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w związku z Dniem Strażaka nadał stopień starszego aspiranta: asp. Bożenie Książek.

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie w związku z Dniem Strażaka nadał stopień Starszego ogniomistrza: ogn. Krzysztofowi Sawickiemu, ogn. Grzegorzowi Wiatrowi zaś tytuł Ogniomistrza: mł. ogn. Danielowi Kochnio, mł. ogn. Markowi Mitońskiemu oraz mł. ogn. Mariuszowi Żurawskiemu.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku, za zasługi dla Związku nadało odznakę za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Marianowi Protasiowi.

Po dokonaniu odznaczeń, przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Wszyscy zgodnie zaznaczali, że strażacy, to grupa zawodowa ciesząca się największym zaufaniem społecznym.

- Dziękuję wam za poświęcenie. Dziękuję wam za trud, ale także za ratowanie mienia, zdrowia, życia. W tej służbie jest coś niezwykłego, bowiem należenie do niej to po pierwsze zaszczyt, a po drugie pewnego rodzaju obowiązek przekazywany z dziada pradziada. Życzę wam tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów. Niech wasz parton – Święty Florian czuwa nad Wami – mówił wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Głos zabrał także starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski. - Dziś pragniemy podziękować wam za niesioną pomoc. To, że jesteście ważni dla mieszkańców, świadczy obecność teraźniejszych jak i byłych komendantów, starostów, strażaków. Jako starosta życzę Wam, abyście mieli do swojej służby narzędzia niezbędne do jej sprawowania. Obiecuję, że będę robił wszystko, abyście mieli wystarczający sprzęt do niesienia skutecznej pomocy.

- W tym szczególnym dniu składam Wam serdeczne podziękowania w imieniu mieszkańców. Nie zawsze mają oni sposobność, aby móc podziękować wam osobiście za niesioną pomoc, dlatego robię to właśnie dziś w ich imieniu. Dzięki wam czujemy się bezpieczni, czujemy, że w razie potrzeby przybędziecie z pomocą. Życzę wam bezpieczeństwa podczas akcji, bo w wielu sytuacjach narażacie swoje życie, by ratować inne – mówił na zakończenie burmistrz miasta Jerzy Rębek.

Organizatorem Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

IMG_4400
IMG_4401
IMG_4402
IMG_4403
IMG_4405
IMG_4406
IMG_4408
IMG_4410
IMG_4411
IMG_4412
IMG_4413
IMG_4416
IMG_4417
IMG_4418
IMG_4419
IMG_4423
IMG_4424
IMG_4425
IMG_4426
IMG_4429
IMG_4431
IMG_4432
IMG_4435
IMG_4437
IMG_4439
IMG_4442
IMG_4444
IMG_4448
IMG_4449
IMG_4450
IMG_4452
IMG_4453
IMG_4457
IMG_4458
IMG_4459
IMG_4461
IMG_4462
IMG_4463
IMG_4465
IMG_4466
IMG_4468
IMG_4470
IMG_4473
IMG_4474
IMG_4476
IMG_4478
IMG_4480
IMG_4481
IMG_4485
IMG_4488
IMG_4491
IMG_4493
IMG_4495
IMG_4499
IMG_4501
IMG_4503
IMG_4505
IMG_4507
IMG_4509
IMG_4511
IMG_4512
IMG_4513
IMG_4515
IMG_4519
IMG_4523
IMG_4524
IMG_4526
IMG_4528
IMG_4529
IMG_4530
IMG_4534
IMG_4536
IMG_4537
IMG_4541
IMG_4543
IMG_4545
IMG_4546
IMG_4547
IMG_4548