148 maja 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim już po raz piąty zorganizowała Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego. Wydarzenie to rozpoczęło Tydzień Bibliotek pod hasłem „#biblioteka”.

Na zaproszenie odpowiedzieli: samorządowcy, dyrektorzy, kierownicy, bibliotekarze bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych i akademickich oraz sympatycy bibliotek.
Zebranych przywitała Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Grażyna Kratiuk, która przybliżyła znaczenie tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek, a także podziękowała w sposób szczególny swoim pracownikom. Po czym głos zabrali: Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Jerzy Rębek oraz Starosta Powiatu Radzyńskiego, Szczepan Niebrzegowski. Włodarze przywitali zgromadzonych gości, a także złożyli życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Po części oficjalnej wystąpili zaproszeni prelegenci. Jako pierwsza, mgr Sylwia Borkowicz z Biblioteki Akademickiej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, omówiła „Otwarte zasoby edukacyjne w pracy bibliotekarza”. Wykład dotyczył licencji Creative Commons – domeny publicznej, praw autorskich, a także wielu innych zagadnień dotyczących otwartych zasobów edukacyjnych.

Następnie wystąpiła dr Grażyna Piechota z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS z prezentacją „Narzędzia TIK w pracy z użytkownikiem biblioteki”. Pani Grażyna Piechota przedstawiła narzędzia technologii informacyjnej, które my jako bibliotekarze możemy wykorzystać, aby uatrakcyjnić pracę z czytelnikiem lub ułatwić proces poszukiwania informacji.

Natomiast mgr Małgorzata Widyńska z Oddziału Terapii Uzależnień SPZOZ w Radzyniu Podlaskim przybliżyła zagadnienie „Rola biblioteki i literatury w profilaktyce i wsparciu osób uzależnionych”, podkreślając rolę książki i literatury w codziennej terapii na podstawie własnego, wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi.
Na zakończenie Forum wystąpiła Elżbieta Hawryluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim z prezentacją „Moje doświadczenia z British Library”. Dzięki niej zgromadzeni mogli dowiedzieć się o funkcjonowaniu jednej z największych bibliotek świata, zlokalizowanej w Londynie, a posiadającej ponad 150 mln jednostek bibliotecznych.
Forum zakończyła dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

Za rok zapraszamy ponownie.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18