06Co roku w okolicach 3 maja na lekcjach historii, akademiach i uroczystościach towarzyszących w naszym mieście przypomina się postać Ignacego Potockiego - urodzonego w Radzyniu Podlaskim wybitnego działacza politycznego i współtwórcy Konstytucji 3 maja. Niewiele osób wie, że poza rodziną Potockich radzyński pałac zamieszkiwało wiele innych znamienitych osobowości.

Dlatego trochę przekornie harcerki z 7. Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” postanowiły zaprosić swoich młodszych kolegów i koleżanki na „Majówkę z Anną Sapieżyną”. Nasza „Superbohaterka” była tu właścicielką na przełomie XVIII i XIX w. Rezydencję zamieszkiwała sama z dziećmi, gdyż jej mąż książę Aleksander Sapieha jako zapalony podróżnik ciągle był w drodze. A mimo to świetnie sobie radziła. Jako troskliwa matka i zaradna gospodyni remontowała pałac i pielęgnowała jego otoczenie, sprawnie administrowała dobrami ziemskimi dbając o rachunki i powiększanie majątku. Sama dobrze wykształcona w 1818 roku założyła w Radzyniu szkołę, którą finansowała. Wrażliwa i serdeczna wspomagała potrzebujących zamieszkujących jej majątek ziemski. Nie można pominąć też faktu, że była to wielka patriotka, dzięki której „Mazurek Dąbrowskiego” stał się rozpoznawalną pieśnią.

Tego wszystkiego o Annie Sapieżynie zuchy i harcerze mogli się dowiedzieć na poszczególnych punktach gry terenowej podzielonej na tematyczne lekcje: języka polskiego, języka obcego, historii, botaniki, dobrych manier, muzyki i tańca oraz smaku. Na każdym etapie na uczestników czekały ciekawostki o naszej bohaterce oraz wesołe i zaskakujące zadania. Na zakończenie „Anna Sapieżyna” zaprosiła swoich gości na poczęstunek do jednej ze swoich komnat w pałacu.

„Mamy nadzieję, że poprzez tę wspólną zabawę udało nam się przekonać uczestników gry, że Anna Sapieżyna to nie tylko „Superbohaterka”, która swoimi poczynaniami i poglądami wyprzedzała ówczesne sobie czasy, ale to również „bizneswoman”, która może stanowić wzór dla współczesnych kobiet - mówią organizatorki.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania „Superbohater” realizowanego jako element projektu „Harcerzem być każdemu wypada” we współpracy z MKRPA i zostało przygotowane przez grupę programową 7 Drużyny Starszoharcerskiej „Taka Paka” działającej w I Szczepie Harcerskim „Infinity” im. hm. M. Stagrowskiego w Radzyniu Podlaskim.

01
02
03
04
05
06