img 3381Społeczność Radzynia Podlaskiego i Ziemi Radzyńskiej uroczyście obchodziła 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na obchody złożyły się: Msza św. w historycznym kościele Świętej Trójcy, odprawiona w intencji Ojczyzny, przemarsz przez miasto i uroczystości pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja.

Wolność zawsze jest wyzwaniem

Słowo wstępne do Mszy św. wygłosił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. - Konstytucja 3 maja to wielkie dzieło polskiej myśli politycznej i polskiego ducha. Jej uchwalenie stało się świadectwem, że Polska była i jest zdolna do odrodzenia i samostanowienia, a także powodem dumy i źródłem siły, podtrzymującym przez lata niewoli świadomość narodową Polaków. Jej losy to także wielkie ostrzeżenie przed narodową zdradą – mówił włodarz powiatu radzyńskiego. Następnie odniósł się do aktualnej sytuacji w Polsce.- Mamy świadomość, że obecne czasy potwierdzają tę wielką determinację narodu do istnienia w formie niepodległego, suwerennego państwa, które jest wzorem realizacji wartości demokratycznych i chrześcijańskich w Europie, na racjonalnych zasadach, z myślą o dobru wspólnym, jakim jest istnienie państwa, ale również tej wspólnoty narodów i państw, jaką jest Unia Europejska. Dlatego pragniemy polecić naszą Ojczyznę Panu Bogu: jej trudną przeszłość, wymagającą teraźniejszość i cała naszą przyszłość, która jest kształtowana przez obecne działania i wybory.

Prosząc kapłanów o odprawienie Mszy św., wśród intencji wymienił jeszcze jedną: - Pamiętając o słowach św. Jana Pawła II wypowiedzianych w 200. rocznicę uchwalenia Ustawy Majowej: „Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc!” również my – zebrani na dzisiejszej uroczystości samorządowcy, prosimy o modlitwę za nas, byśmy swą pracę na rzecz społeczności lokalnych traktowali jak zaszczytną służbę.

Wytrwać do końca przy Bogu

W koncelebrze, pod przewodnictwem gospodarza miejsca – ks. kan. Krzysztofa Pawelca uczestniczyli również: ks. kan. Henryk Och, proboszcz parafii pw. św. Anny, ks. prał. Henryk Hołoweńko, ks. prał. Kazimierz Musiej, ks. kan. Henryk Prządka oraz ks. Grzegorz Koc - rektor Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie.

W homilii ks. Krzysztof Pawelec wskazał na przesłanie płynące z odczytanego fragmentu Ewangelii: - Jezus Chrystus wisi na krzyżu, obok krzyża stoi Maryja, poza tym niewiele osób, bo wielu się rozproszyło, uciekło, nie wytrzymało ciśnienia rzeczywistości. Ale Matka Najświętsza jest - trwa do końca /.../. Wytrwać do końca – to przesłanie, które Matka Najświętsza kieruje do nas. Wytrwać przy Bogu, przy Kościele, w wierze do końca, choć jest wielu, którzy dezerterują. - Wskazał również jako zadanie dla dzisiejszego pokolenia Polaków obronę wiary i wartości – dla całej Europy: - Może to pokolenie wpisze się w historię naszej Ojczyzny tak, że za 100-200 lat mieszkańcy Radzynia staną w tej świątyni i do wydarzeń Cudu nad Wisłą, odsieczy wiedeńskiej  dołączą też nasze pokolenie, wspominając, że my nie mieczem, karabinem, ale z wiarą w sercu obroniliśmy wiarę w Boga – mówił ks. kan. Krzysztof Pawelec (całość w osobnym materiale).

Wielka rola Polski w jednoczeniu Europy

Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Konstytucji 3 Maja. Pochód prowadzili ułani z Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. rtm. Wincentego Zawadzkiego, a do marszu przygrywała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Marka Chromika. 

Uroczystości pod pomnikiem rozpoczęło odśpiewanie Hymnu Narodowego i wciągnięcie flagi na maszt przez żołnierzy  2. Regionalnej Bazy Logistycznej Skład Bezwola. Spotkanie poprowadził radny Rady Miasta Jarosław Zaprzalski,  okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek. Włodarz przypomniał, że „nad konstytucją wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim pracowało wielu światłych Polaków, m.in. związani z Radzyniem bracia Potoccy: Ignacy i Stanisław Kostka – posłowie z Lubelszczyzny zaangażowani w reformy państwa, i że prawdopodobnie część zapisów konstytucji powstała w naszym Pałacu Potockich”.  Następnie odniósł się do obecnej sytuacji i zauważył wiele pozytywów: - Cieszę się, że potrafimy złączyć się pod flagą biało-czerwoną, że znamy i szanujemy symbole narodowe, zależy nam  na ojczystym kraju, na naszych tradycjach i dokonaniach przodków, kulturze i patriotyzmie, z determinacją przekazujemy młodemu pokoleniu należna wiedzę i prawdę o naszej ojczyźnie.
Poseł na Sejm Marcin Duszek, odwołując się do wielkiej pracy wykonanej 228 lat temu przez patriotów podkreślił, że ta rocznica zobowiązuje i nas do intensywnej pracy: - Teraz Polska potrzebuje dzielnych Polaków. Przed nami wielkie zadanie – przekazanie Europie i światu wartości, które są obecnie odrzucane.

Również wicewojewoda Robert Gmitruczuk podkreślał wielką rolę Polaków w jednoczeniu  Europy, bo potrafili udowodnić, że "Polska może być państwem sprawiedliwym, solidarnym, troszczącym się o najsłabszych".

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez delegacje placówek oświatowych, zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, partii politycznych, organizacji, instytucji, przedsiębiorstw, służb mundurowych.

Uroczystość zwieńczył występ chóru Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 pod kierownictwem Doroty Baran i Tomasza Dzidy. Wielkie wrażenie zrobił na zebranych piękny wiersz o Radzyniu, odczytany przez jedną z uczennic.

Za przygotowanie uroczystości i udział w niej podziękował zebranym Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

IMG_3266
IMG_3268
IMG_3269
IMG_3270
IMG_3271
IMG_3272
IMG_3273
IMG_3274
IMG_3275
IMG_3276
IMG_3277
IMG_3278
IMG_3279
IMG_3280
IMG_3281
IMG_3282
IMG_3283
IMG_3284
IMG_3285
IMG_3286
IMG_3287
IMG_3288
IMG_3289
IMG_3290
IMG_3291
IMG_3292
IMG_3293
IMG_3294
IMG_3295
IMG_3296
IMG_3297
IMG_3298
IMG_3299
IMG_3300
IMG_3301
IMG_3302
IMG_3303
IMG_3305
IMG_3310
IMG_3311
IMG_3312
IMG_3315
IMG_3316
IMG_3317
IMG_3318
IMG_3319
IMG_3320
IMG_3321
IMG_3322
IMG_3324
IMG_3325
IMG_3326
IMG_3327
IMG_3328
IMG_3330
IMG_3331
IMG_3332
IMG_3334
IMG_3336
IMG_3338
IMG_3340
IMG_3342
IMG_3344
IMG_3346
IMG_3349
IMG_3351
IMG_3352
IMG_3354
IMG_3356
IMG_3358
IMG_3359
IMG_3360
IMG_3361
IMG_3362
IMG_3363
IMG_3364
IMG_3366
IMG_3367
IMG_3368
IMG_3369
IMG_3370
IMG_3371
IMG_3373
IMG_3374
IMG_3376
IMG_3377
IMG_3378
IMG_3379
IMG_3380
IMG_3381
IMG_3382
IMG_3384
IMG_3385
IMG_3387
IMG_3388
IMG_3389
IMG_3390
IMG_3391
IMG_3392
IMG_3393
IMG_3394
IMG_3395
IMG_3396
IMG_3397
IMG_3398
IMG_3399
IMG_3400
IMG_3401
IMG_3402
IMG_3403
IMG_3404
IMG_3405
IMG_3406
IMG_3407
IMG_3408
IMG_3409
IMG_3410
IMG_3411
IMG_3412
IMG_3413
IMG_3414
IMG_3415
IMG_3418
IMG_3419