urzad miastaPodział środków na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki przedstawił na sesji Rady Miasta 25 lutego wiceburmistrz Sławomir Lipski. W budżecie miejskim na 2019 rok przeznaczono na te cele łącznie 378 tys. zł, które rozdzielono między 25 podmiotów.

Na kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i tradycji zarezerwowano 33 tysiące złotych. Do konkursu stanęło 6 podmiotów, wnioskując o dotacje na 8 zadań. Dotacje otrzymało 6 podmiotów na 7 zadań.  Stowarzyszenia złożyły wnioski na 53 800 zł.

Stowarzyszenie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na spotkanie emerytów, rencistów i inwalidów z okazji Światowego Dnia Inwalidy otrzymało 1000zł.

Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego na organizację Dni Karola Lipińskiego pozyskało  8000 zł (14,000)

Towarzystwo Nauki i Kultury "LIBRA" dostało 2000 zł na wydanie 17 tomu "Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego"; nie przyznano pieniędzy na uruchomienie kwartalnika kulturalnego "Kozirynek" w formule internetowej i wydanie numerów za 2019 rok.

Stowarzyszeniu "Radzyniacy" na organizowanie koncertów oraz wyjazdy na koncerty przyznano 3000 zł.

Stowarzyszenie "Melodia - Art" na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim na projekt muzyczny i edukacyjny - Kameralna Orkiestra Akordeonowa, promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz Radzynia Podlaskiego otrzymało 2 dotacje: 8000 zł na udział w Międzynarodowym Festiwal w Świnoujściu oraz 8000 zł na wyjazd  na letnie warsztaty I koncerty w Kowarach i Karpaczu oraz w Czechach i Austrii.

Stowarzyszenie "Podróżnik" na projekt "Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim" - opracowanie Miejskiego Szlaku Turystycznego, przewodnika i odznaki turystycznej pozyskało 3000 zł.

Do konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki wpłynęło 19 ofert spełniających wymogi formalne i oferty te uzyskały pozytywną opinię Komisji do udzielenia wsparcia finansowego na realizację zgłoszonych zadań. Rozdysponowano 345 tys. zł, złożono wnioski na kwotę 545 790 zł.

Stowarzyszenie Klubu Seniora "Radzyńskie Wrzosy" na wycieczki, krajoznawstwo, spotkania plenerowe,wieczorki integracyjne  pozyskało 3000 zł.

Stowarzyszenie Polski Związek Niewidomych Okręg  Lubelski Koło w Radzyniu Podlaskim na wyjazd integracyjno - turystyczny na Roztocze otrzymało 2000 zł

Odział PTTK w Radzyniu Podlaskim na udział reprezentacji Oddziału PTTK w reogionalnych i ogólnopolskich konkursach, turniejach i zawodach krajoznawczo-turystycznych pozyskał 3000, a na III Wieloetapowe Turystyczne Marsze na Orientację "Ferie 2019"  - 2600zł.

Radzyńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku na projekt Aktywny Senior przyznano 2400 zł.

Międzyszkolny Uczniowski LKS "Technik-Orion" na projekt “Zostań Samurajem - realizacja programu szkoleniowego KODOKAN JUDO 2019 r.” pozyskał 2,400 zł, a na  “Delfinek 2019” - szkolenie ok 60 zawodników - 9000 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej   "Razem" na  XI Zlot Drużyn Harcerskich "Nieprzetartego Szlaku" otrzymał 1600 zł.

Młodzieżowy Klub Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon-do na całoroczne szkolenie zawodników taekwon-do wraz z ich udziałem we współzawodnictwie sportowym pozyskał 10 000 zł.

Uczniowski Klub Sportowy "Promień" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim na pływanie - trening i zawody 1000 zł.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Kormoran" na projekt “Aktywny senior “- 7 dniowy wyjazd 49 osób do Wławysławowa uzyskał 1000 zł.

Klub Sportowy "Młodzieżówka" na organizację zajęć sportowych młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie drużyny piłkarskiej otrzymał 10 000 zł

Ludowy Klub Sportowy "Orlęta - Spomlek" Radzyń  na zadanie: Współpraca w zakresie upowszechniania imprez sportowo-rekreacyjnych wśród mieszkańców miasta Radzyń Podlaski otrzymał 115 000, a na zadanie Zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych - 170 000 zł.

Stowarzyszenie Lodołamacze na Bieg Morsa pozyskał 1000 zł  oraz na VII Ogólnopolskie Mistrzostwa w Podciąganiu na Drążku również 1000 zł.

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego  Szczep Harcerski w Radzyniu Podlaskim na zadanie: "Tyle kilometrów masz przed sobą" (biwaki, wycieczki, zloty, rajdy, warsztaty itp.) otrzymał 4500 zł.

Okręgowy Polski Związek Wędkarski w Białej Podlaskiej Koło PZW "AMUR" Radzyń Podlaski zaplanował  zadanie: Współpraca w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu - prowadzenie Szkółki Wędkarskiej dla Młodzieży, na co przyznano mu  2500 zł.

Radzyńskie Towarzystwo Szachowe na organizację turniejów szachowych  pozyskało 2400 zł.

Wnioski oceniała komisja w składzie : Sławomir Lipski (Urząd Miasta), Tomasz Młynarczyk (Radzyński Ośrodek Kultury) oraz Marek Topyła i Łukasz Włoszek(Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji).