skatepark01Oferty będą przyjmowane do 8 marca (godz. 10.00). Termin wykonania prac przewidziano na 28 czerwca. Skatepark powstanie na osiedlu Bulwary, obok placu zabaw przy ul. Jana Pawła II.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych oraz wykonanie płyty skateparku w technologii monolitycznej wraz z sześcioma elementami w formie przeszkód. Będą to: Manualpad, Flatrail, Pyramid, Curb 35, Bold rail oraz Bumps. Obiekt będzie niezadaszony i bezobsługowy, odporny na warunki atmosferyczne. Powierzchnia skateparku wyniesie 378 m2.

Na projekt została przyznana pomoc w ramach z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Udział środków zewnętrznych będzie wynosił 63%.

skatepark02