rada grudzienMiasto Radzyń Podlaski złożyło wniosek o sfinansowanie kwotą 100 tys. zł „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 'Razem bezpieczniej' im. Władysława Stasiaka" informował na sesji Rady Miasta 31 stycznia burmistrz Jerzy Rębek. Wniosek przeszedł już pozytywną weryfikację w Urzędzie Wojewódzkim i został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


W budżecie państwa na rok 2019 na realizację Programu  Razem bezpieczniej została zabezpieczona Rezerwa celowa w wysokości 6 mln zł. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” jest największym przedsięwzięciem o charakterze profilaktycznym w Polsce. Program ma cztery główne cele szczegółowe: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

10 dodatkowych kamer, z których obraz będzie miała Policja
Projekt złożony przez Miasto Radzyń Podlaski zakłada montaż 10 zmiennoogniskowych kamer monitoringu w systemie bezprzewodowym na terenie miasta oraz instalację i konfigurację oprogramowania z urządzeniami towarzyszącymi. Z systemu będzie mogła korzystać Komenda Powiatowa Policji, co pozwoli na szybką interwencję w przypadku zagrożeń. Obecnie system monitoringu nie obejmuje wszystkich newralgicznych punktów w mieście. Zainstalowane kamery pozwolą na identyfikację osób naruszających ład i porządek oraz zwiększą bezpieczeństwo na drogach Miasta Radzyń Podlaski.  W chwili obecnej taką możliwość ma jedynie pracownik Urzędu Miasta, który pracuje w godzinach otwarcia Urzędu. W związku z powyższym służby interwencyjne w przypadku zaistnienia zagrożenia nie mają szansy na szybkie i bezpośrednie działanie, szczególnie w godzinach nocnych i w okresach wolnych od pracy.
- Monitoring miejski może być wykorzystywany na potrzeby zapobiegania czynom zabronionym oraz objawom demoralizacji dzieci i młodzieży na terenie miasta. Jego wysoka jakość jak też zastosowanie funkcji sczytywania i rejestracji tablic rejestracyjnych pojazdów jest niezwykle cennym narzędziem w wykrywaniu sprawców czynów zabronionych - wyjaśnia Paweł Żochowski - koordynator projektu.

Prewencja przez edukację i zabawę
- W związku z realizacją programu „Ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań”, Miasto Radzyń Podlaski we współpracy m.in. z Komendą Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim oraz Radzyńskim Ośrodkiem Kultury w Radzyniu Podlaskim, planuje zorganizować szereg imprez promocyjnych oraz szkoleniowo-informacyjnych - dodaje P. Żochowski. Pierwszą grupą, która w szczególny sposób zostanie objęta akcją informacyjno-edukacyjną są uczniowie uczęszczający do tutejszych szkół, drugą zaś emeryci.  W pierwszym przypadku tematyka spotkań przeprowadzonych w Szkołach Podstawowych przez funkcjonariuszy KPP obejmie w szczególności bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w drugim zaś – warsztaty. Wezmą w nich udział min. członkowie Klubu Seniora, słuchacze Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „Radzyńskie Wrzosy”, Stowarzyszenie „Radzyniacy” oraz Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Kormoran”. Zajęcia obejmą zagadnienia bezpiecznych i odpowiedzialnych postaw obywatelskich, metody i środki zabezpieczenia mienia oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom, w tym próbom nadużyć i wyłudzeń wymierzonych w osoby starsze min. metody „na wnuczka” oraz „na policjanta”.
We współpracy z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury zostanie zorganizowany mini festyn rodzinny, w trakcie którego w myśl zasady „edukacja przez zabawę”.