mazurekWpływ na moją decyzję miało kilka kwestii. Po pierwsze:  uważam, że obecnie istniejąca formuła imprezy częściowo wyczerpała się. Dowodzi tego m.in. liczba uczestników biorących udział w ostatniej edycji warsztatów – 11 osób (z czego nikt z Radzynia). Po rozmowach z organizatorem i moich sugestiach dotyczących nowej formuły (proponowałem chociażby, by do „Dialogów” włączyć radzyńską młodzież, która w ostatnich latach bardzo aktywnie i licznie angażuje się w szkolne teatry), nie spotkało się to z żadną reakcją.

Kolejną kwestią mającą wpływ na moją decyzję są duże koszty organizacji tej imprezy (przy stosunkowo małej liczbie uczestników i odbiorców). Oczywiście PGE co roku jest sponsorem przedsięwzięcia, ale całość dofinansowania przekazywanego przez firmę przeznaczana jest tylko na honorarium organizatora. Resztę honorariów pokrywa Radzyński Ośrodek Kultury. W 2019 r. uczestnikami „Dialogów” miał być teatr z Hiszpanii, co - podejrzewam - wiązałoby się z dużo większymi wydatkami. Organizator, oprócz kwoty 700 euro na początek, nie był w stanie oszacować pozostałych wydatków (m.in. za przejazdy, noclegi i wyżywienie na tydzień). Budżet Radzyńskiego Ośrodka Kultury jest ograniczony, w związku z czym każdą wydaną złotówkę muszę oglądać dwa razy. W żadnym momencie nie podejmę się organizacji jakiejkolwiek imprezy nie znając jej kosztów.

Działalność ROK w dużej mierze oparta jest na teatrze. Przynajmniej dwa razy do roku organizujemy profesjonalne spektakle w ramach „Radzyńskich Podróży Teatralnych” (najbliższy to „Andropauza 3”, w którym 16 lutego na scenie ROK wystąpią: Agata Załęcka, Artur Dziurman, Tadeusz Ross, Jacek Kawalec i Dariusz Gnatowski), co miesiąc zapraszamy dzieci na teatrzyki w ramach cyklu „W krainie bajek”, współuczestniczymy też w organizacji Radzyńskiego Tygodnia Teatru. Ponadto przy ROK funkcjonuje koło teatralne, którego działalność mogliśmy podziwiać chociażby w ostatnią niedzielę podczas Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Kolędobranie 2019”.

Przychodząc do ROK zainicjowałem nowe przedsięwzięcia, które skierowane są wprost do mieszkańców Radzynia. Mam tutaj na myśli wakacyjne „Kino pod chmurką” oraz Letnią Scenę ROK. Propozycje te zostały bardzo dobrze przyjęte w środowisku, czego dowodzi frekwencja liczona każdorazowo w setkach osób. Ponadto w 2019 r. przygotowujemy się do organizacji nowej, dużej imprezy plenerowej. Będzie to I Radzyński Jarmark Sztuki i Rękodzieła „Kozirynek 2019”. W maju ulica Ostrowiecka przerodzi się w deptak, gdzie staną stoiska rękodzielnicze. Ponadto w okolicy Starostwa Powiatowego zostanie ustawiona scena, na której będzie odbywał się przegląd zespołów ludowych zakończony występem zaproszonej gwiazdy – zespołu „Rokiczanka”. Dodatkowo ROK wrócił do organizacji Festynu Miejskiego, podczas którego występują zespoły z najwyższej półki (w 2018 r. był to zespół Varius Manx i Kasia Stankiewicz, natomiast w 2019 r. do Radzynia przyjedzie zespół Kombi z Grzegorzem Skawińskim). Wszystkie w/w przedsięwzięcia wymagają nakładów finansowych, ale w moim odczuciu są atrakcyjne dla mieszkańców i bardzo społecznie potrzebne. Przez cały czas przyświeca mi myśl wychodzenia z kulturą poza budynek Oranżerii, tak by była bliższa mieszkańcom. Mnogość atrakcyjnych imprez i ograniczonego budżetu zmusza mnie do dokonania wyboru.

Dlatego tak jak napisałem na wstępie – ze względu na małe zainteresowanie „Dialogami”, częściowe wyczerpanie się formuły imprezy i duże koszty – na chwilę obecną podjąłem decyzję o rezygnacji z organizacji warsztatów.

 

Robert Mazurek - Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury