azbestW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” uprzejmie informuję, że koordynacją prac związanych z realizacją programu usuwania azbestu (płyt eternitowych) zajmuje się Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Przedłużający się termin realizacji związany jest z dużą ilością wniosków złożonych przez mieszkańców z całego województwa lubelskiego. Wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy zajmujący się usuwaniem wyrobów azbestowych, będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi do ww. projektu w celu ustalenia dogodnego terminu usunięcia odpadów azbestowych z posesji.

Wszystkie złożone wnioski z terenu Miasta Radzyń Podlaski zostały przyjęte do realizacji.

Urząd Miasta Radzyń Podlaski nie ma żadnego wpływu na terminarz i kolejność realizacji złożonych wniosków.

Z uwagi na powstałe opóźnienie, wnioski złożone w 2018 r., automatycznie przechodzą do realizacji w roku 2019, bez potrzeby ponownego składania wniosków.

Stosowne informacje zawarte są na stronie www.azbest.lubelskie.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Biura Projektu
„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin
tel: (81) 537-16-30, fax: (81) 537 16 38

 

Jerzy Kaczan - Gminny Koordynator Projektu