urzad miastaMiasto Radzyń Podlaski w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Akcja? Aktywizacja!”. W ramach wsparcia unijnego organizowanych będzie szereg działań, dzięki którym wszyscy uczestnicy projektu będą mogli dopasować odpowiednią formę wsparcia do własnych preferencji i potrzeb. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do odbioru dokumentów rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, pokój nr 15 (3 piętro).

Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min. 70% z 72 mieszkańców Radzynia Podlaskiego z obszaru rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca lipca 2020 r. 

Wsparcie obejmuje:

 • Doradztwo Indywidualne z opracowaniem IPD

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

 • Poradnictwo zawodowe

 • Szkolenia zawodowe (300 godzin) - prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę; do wyboru:

 1. Kucharz

 2. Dekarz

 3. Mechanik samochodowy

 4. Fryzjer

 5. Ślusarz

 6. Cukiernik

 7. Murarz – Tynkarz

 8. Krawiec

 • Pośrednictwo pracy

 • 6 miesięczny staż zawodowy w firmach w regionie, powiązany z uzyskaną kwalifikacją na szkoleniu

Wartość projektu: 1 812 775,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 540 859,48 zł

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do odbioru dokumentów rekrutacyjnych w Urzędzie Miasta, pokój nr 15 (3 piętro).