budzet 2019Stosunkiem głosów 14 „za” do 1 „wstrzymujący się” radni przyjęli budżet Miasta na 2019 rok. Sesja Rady Miasta poświęcona budżetowi na bieżący rok odbyła się 28 grudnia. Przed głosowaniem podstawowe informacje na temat budżetu na rok 2019 zaprezentował burmistrz Jerzy Rębek.

Dochody Miasta zaplanowano na kwotę 65 072 650,18 zł, z czego dochody bieżące mają wynieść 61 732 389,18, a dochody majątkowe 3 340 261 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków Miasta określona została na kwotę 67 508 400,18 zł, z tego wydatki bieżące to 60 044 403,75 zł, a majątkowe – 7 463 996,43 zł.

Kwota planowanego deficytu określona została na 2 435 750 zł, źródła jego pokrycia to kredyty i pożyczki. Kwota przychodów określona w budżecie Miasta wynosi 3 940 tys. zł, a rozchody budżetu Miasta mają wynieść 1 504 250 zł – i będzie to kwota przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Jak wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek, Miasto planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 2 mln 940 tys. zł na realizację programu „Sowa” dotyczącego realizacji modernizacji oświetlenia na terenie całego miasta. - Nisko oprocentowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest niezwykle atrakcyjna i służyć będzie temu, byśmy mogli mieć zdecydowanie lepszej jakości oświetlenie uliczne, a więc i bardziej bezpieczne ulice, w dodatku nawet o 67% zostaną zredukowane wydatki na oświetlenie, ponieważ będą to żarówki ledowe, bardziej energooszczędne – mówił włodarz Miasta. Wyjaśniał dalej, że obecnie energia elektryczna na oświetlenie miasta kosztuje ok. 800 tys. zł rocznie, a według danych z audytu opracowanego na potrzeby realizacji tego projektu, przy oświetleniu ledowym oszczędności wyniosą ok. 0,5 mln zł rocznie. - To pozwoli nam na sprawne i bardo systematyczne spłaty zadłużenia, pozostała kwota zostanie przeznaczona na budowę infrastruktury miejskiej, choćby doświetlenie bardzo wrażliwych miejsc, głównie przejść dla pieszych, zbudowanie dodatkowych linii oświetlenia, które pozwolą na bezpieczniejsze poruszanie się ulicami miasta – podsumował burmistrz Jerzy Rębek.

Projekt budżetu Miasta na rok 2019 został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz komisje stałe Rady Miasta. Po dyskusji (o tym w kolejnym artykule) radni przyjęli budżet stosunkiem głosów 14 "za" do 1 "wstrzymujący się" (radna Bożena Lecyk).