Czy utwardzanie ulic w Radzyniu będzie kontynuowane?W związku z pojawiającymi się głosami mieszkańców, upominających się o poprawę nawierzchni dróg gruntowych w mieście, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek informuje, że w ciągu miesiąca zostały wykonane prace na 9 ulicach, klińcem zostało utwardzonych łącznie 3,5 km dróg. Niestety, już zostały wykorzystane pieniądze przewidziane na ten cel w budżecie (158 tys. zł). Trwa analiza budżetu. Jeśli pieniądze się znajdą, prace zostaną wznowione w drugiej połowie roku.

W Radzyniu jest 16 km ulic gruntowych (na 52 km utwardzonych). Wielość dróg gruntowych w mieście i ich jakość to efekt kilkunastoletnich zaniedbań. Na poprawę nawierzchni mieszkańcy czekali kilkanaście, czasem kilkadziesiąt lat. Jednym z priorytetów nowego burmistrza Jerzego Rębka była poprawa nawierzchni ulic gruntowych, żeby mieszkańcom poprawić komfort korzystania z nich.
Dlatego mimo fatalnej sytuacji budżetowej Miasta, odziedziczonej po poprzedniej ekipie (14-milionowe zadłużenie, co powoduje konieczność rocznej spłaty kredytu razem z odsetkami w wysokości ok. 3 mln zł), zaledwie w ciągu miesiąca utwardzonych zostało 9 ulic (Polna, Leśna, Lendzinek I, Klonowa, Malinowa, Dębowa, Matejki, Powstania Styczniowego oraz Poziomkowa) - o łącznej długości ok. 3,5 km.

Ulice te zostały wysypane klińcem. - Jest to rozwiązanie tymczasowe, poprawiające jakość dróg do czasu, gdy pojawią się możliwości położenia innej nawierzchni - podkreśla burmistrz Jerzy Rębek. Wykonane dotychczas prace wymagały poniesienia określonych nakładów. Obecnie środki przeznaczone w budżecie na poprawę nawierzchni ulic gruntowych już się wyczerpały, na utwardzanie kolejnych trzeba poczekać. Burmistrz zapowiada, że jeśli tylko znajdą się środki w budżecie, powróci temat poprawy nawierzchni kolejnych ulic.
- Proces naprawy nawierzchni dróg dopiero rozpoczęliśmy, będzie on kontynuowany. Muszę zwrócić baczną uwagę na to, by nie przekroczyć granicy, jeśli chodzi o środki, którymi dysponuję, ponieważ jestem odpowiedzialny za realizację budżetu w całości. Mam nadzieję, że w drugiej połowie roku - a więc już od czerwca - będę mógł wygospodarować dodatkowe pieniądze na ten cel i uliczki, które dotychczas oczekują od kilkunastu, może nawet od kilkudziesięciu lat na utwardzenie, zostaną chodciaż w taki sposób utwardzone, żeby mieszkańcy mogli  w normalny sposób z nich korzystać - mówi burmistrz Jerzy Rębek.

Czy utwardzanie ulic w Radzyniu będzie kontynuowane?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na ostatniej sesji Rady Miasta został odczytany list mieszkańców ul. Brzostówieckiej, którzy wnioskują o wyłączenie ich z granic administracyjnych miasta i włączenia do gminy Radzyń. Mieszkańcy podkreślali w liście, że obecny stan drogi to efekt "wieloletniej bezczynności władz miasta na ogrom próśb mieszkańców" oraz że "droga od wielu lat nie została nawieziona i wyrównana", a problem kanalizacji - jej niepodłączenia pojawił się w roku 2012. Obecny burmistrz Jerzy Rębek sprawuje swój urząd od grudnia 2014 roku.
- Wiem o troskach mieszkańców ul. Brzostówieckiej, wiem, że zabiegali, by się włączyć do kanalizacji miejskiej. Były z tym problemy - podobno natury technicznej, chociaż współczesna technika pozwala na to, żeby zrobić przewiert pod drogą i włączyć się do kanalizacji - mówił włodarz miasta podczas sesji 28 kwietnia. Ale powiem: Drodzy Państwo, nie odchodźcie od nas, postaram się uczynić wszystko, żebyście się czuli naprawdę mieszkańcami miasta Radzyń, z całym szacunkiem dla mieszkańców gminy Radzyń, którzy są mi również bardzo bliscy. To, że dotychczasowe nasze działania są mało efektowne - jest wynikiem tego, że upłynęło mało czasu od objęcia władzy w mieście przez nową ekipę, ponadto jesteśmy bardzo poważnie zadłużeni. Gdybyśmy dysponowali połową tej sumy, jaką musimy oddać w formie spłat rat kredytu, moglibyśmy bardzo dużo zrobić. Aktualnie nie mamy pieniędzy, analizujemy budżet, by dokonać pewnych przemieszczeń.
Jerzy Rębek zapowiedział  kontynuację  naprawy powierzchni dróg gruntowych przez utwardzanie ich klińcem.
- Nie jest to może żadna rewelacja, ale na pewno jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż brnięcie w błocie po kostki, czego sam jeszcze do niedawna doświadczałem. Będziemy zabiegali, by mieszkańcy tej części Radzynia polubili nas na nowo - przekonywał włodarz Radzynia podzas sesji.

Czy utwardzanie ulic w Radzyniu będzie kontynuowane?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdjęcia: Piotr Sławecki, Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Radzyń Podlaski.