budzet obywatelskiOd 7 maja do 31 lipca w Urzędzie Miasta można składać propozycje do Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. W drugiej edycji BO na realizację pomysłów mieszkańców miasta zarezerwowanych będzie 100 tys. zł. Maksymalna wartość jednego projektu to 50 tys. zł, co umożliwi wykonanie kilku zadań zaproponowanych przez radzynian.

Propozycje zadań może zgłaszać każdy mieszkaniec miasta, który najpóźniej w dniu zgłoszenia wniosku ukończył 16. rok życia. Projekt musi mieć poparcie minimum 50 mieszkańców, którzy również ukończyli 16 roku życia.

Formularze są dostępne na miejskiej stronie www.radzyn-podl.pl oraz w Urzędzie Miasta (sekretariat na I pietrze lub pokój 306 III piętrze).

Jaki jest kalendarz działań związanych z Budżetem Obywatelskim?

Do 14 września zostaną zaopiniowane zgłoszone projekty, do 18 września zostanie sporządzona ostateczna lista zadań, 20 września nastąpi jej zatwierdzenie, następnego dnia - 21 września lista projektów zostanie opublikowana.

Przewidywany termin głosowania na zaproponowane przez mieszkańców i zweryfikowane przez odpowiednie komórki Urzędu Miasta projekty to 1-5 października br. Każdy mieszkaniec, który ukończył 16 rok życia, będzie mógł zagłosować na dwie propozycje. Tym razem będzie to głosowanie tajne – karta do do głosowania nie będzie zawierała danych osobowych: imienia, nazwiska ani numeru PESEL.

Główne cele realizacji BO to włączenie mieszkańców w proces zarządzania Miastem Radzyń Podlaski, pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań, budowanie społeczeństwa obywatelskiego.