1W dniach 27 - 28 kwietnia w Siedlcach odbył się Diecezjalny Kongres Trzeźwości, adresowany do osób, zajmujących się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Udział w nim wzięli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.

W piątek 27 kwietnia 2018 r. do Centrum Duszpastersko - Charytatywnego w Siedlcach zaproszono przedstawicieli samorządów oraz pracowników ośrodków pomocy społecznej i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Słowo wstępne wygłosił ks. Andrzej Kieliszek- diecezjalny duszpasterz trzeźwości, a prelegentami tego dnia byli m.in. dr Jerzy Kamiński - ordynator Oddziału Terapii Uzależnień w Łukowie, mgr Małgorzata Widyńska - zastępca kierownika OTU w Radzyniu Podlaskim oraz mgr Ewa Orzechowska - zastępca kierownika OTU w Suchowoli. Specjaliści, odwołując się do swojego wieloletniego doświadczenia, mówili m.in. o diagnozowaniu alkoholizmu i jego fazach, motywowaniu do leczenia oraz wsparciu najbliższego otoczenia osób nadużywających alkoholu,.

W samo południe w Katedrze Siedleckiej została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda. W czasie kazania przypomniał, że jesienią 2017 r. w Warszawie pod hasłem "Ku trzeźwości Narodu" odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości, czego konsekwencją było sporządzenie dokumentu "Narodowy program trzeźwości". Jego głównym przesłaniem jest wychowanie dzieci i młodzieży w kulturze trzeźwości oraz całkowita abstynencja kobiet w ciąży. Postulaty te wynikają z troski o życie osobiste, rodzinne, społeczne, tak aby każdy człowiek mógł żyć w wolności dziecka Bożego.

Po zakończonej Mszy św., głos zabrała wspólnota AA. Jej członkowie przypomnieli historię ruchu, program "12 kroków" oraz przedstawili swoje świadectwa, a ks. Andrzej Kieliszek w podsumowaniu podkreślił wielką rolę tego ruchu. Stwierdził, że AA to zarówno alternatywa w stosunku do terapii profesjonalnej, jak i możliwość skorzystania z szerokiego wsparcia w ramach ruchu AA dla osób kończących terapię profesjonalną.

Osoby pracujące z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi dzięki kongresowi mogły pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę, aby w pracy zawodowej i społecznej lepiej pomagać osobom zagrożonym uzależnieniem oraz uzależnionym, wspierać je i motywować do działań protrzeźwościowych.

Każdy z uczestników kongresu otrzymał certyfikat uczestnictwa w konferencji.

Agnieszka Biernacka-Kiewel

Magdalena Brygoła

Agnieszka Wiszniewska

1
2
3
4
6
7
8
9