Projekt Uczestnicy projektu "Czysta energia w powiecie radzyńskim" - wójtowie gmin oraz lider burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek porozumieli się w środę 1 kwietnia w sprawie zasad dotyczących współpracy w ramach umowy partnerskiej. Wcześniej przygotowany został projekt nowej umowy z wykonawcą. W czwartek 2 kwietnia, został ogłoszony przetarg na II etap realizacji programu instalacji solarów.
Po odstąpieniu lidera programu od umowy z firmą RAPID na wykonanie projektu, przeprowadzona została inwentaryzacja solarów w powiecie. Jakie są jej efekty? Okazało się, że spośród 1000 zaplanowanych instalacji solarnych, przed 18 lutego (termin odstąpienia od umowy z  RAPID-em) odebrane zostały 123 instalacje. Do 20 marca zinwentaryzowano kolejnych 191 instalacji. Wśród tych ostatnich są zarówno sprawne, jak i z usterkami czy niedokończone - w trakcie montażu. W Mieście Radzyń Podlaski jest ich 27, w Gminie Borki - 18, w Gminie Czemierniki - 22, w Gminie Kąkolewnica - 16, w Gminie Komarówka Podlaska - 5, w Gminie Radzyń Podlaski - 48, w Gminie Ulan - 37, w Gminie Wohyń - 18. W sumie okazało się, że instalacji, które zostały wykonane i odebrane oraz są w trakcie montażu jest 314. Do wykonania pozostało 686 instalacji, w przypadku których nie rozpoczęto jeszcze żadnych prac.
Na początku marca lider projektu Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek odbył spotkania w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim oraz Dariuszem Królem - Dyrektorem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W wyniku ustaleń termin realizacji programu został przedłużony do końca października, a rozliczenia projektu - do końca listopada. Postawiony został warunek comiesięcznego raportowania stopnia realizacji projektu. - Urząd Marszałkowski wyraża ogromną troskę o projekt, chce nam iść na rękę, ale jednocześnie chce mieć pełny podgląd tego, co będzie się działo. I bardzo dobrze, mi to również odpowiada - mówił burmistrz Jerzy Rębek. Lider programu stwierdził, że warunki zawarte w nowej umowie są zachęcające dla wykonawców. - Jest realne, żebyśmy w terminie zadanie wykonali - dodaje.
Nowości umowy z przyszłym wykonawcą to odbiurokratyzowanie, by jak najmniej dokumentacji musiał dostarczać wykonawca, oraz krótsze terminy płatności. Nowa umowa ma zapewnić płynność finansową wykonawcy. Będzie mógł wystawiać faktury po zainstalowaniu każdych 50 solarów, termin płatności skrócony został do 14 dni.
Według zaproponowanego harmonogramu do końca czerwca ma być wykonanych 50 instalacji, do końca lipca - 250 (w lipcu - 200), do końca sierpnia - 450  (w sierpniu - 200), do końca września - 600 (we wrześniu - 150) i do końca października - 685 (w październiku - 85).
Przypomnijmy, że powodem odstąpienia od umowy z firmą RAPID na wykonanie instalacji solarnych w ramach programu "Czysta energia w powiecie radzyńskim" było niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę.
- Podobna sytuacja jak w Radzyniu i gminach powiatu jest w Biłgoraju i Terespolu, które przerwały współpracę z RAPID-em, co potwierdza słuszność decyzji o zerwaniu umowy z tą firmą - mówi Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.