dsc 0037W środę 7 marca br. w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięli udział laureaci eliminacji szkolnych ze wszystkich szkół działających na terenie naszego miasta.

Rywalizacja przebiegała w trzech grupach wiekowych: I grupie (klasy I-VI szkół podstawowych), II grupie (klasy VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjów) oraz III grupie (szkół ponadgimnazjalnych). Kosmetyczne zmiany w podziale na grupy wiekowe uczestników zostały spowodowane reformą oświatową.

Jak zgodnie mówiło jury, poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, a rywalizacja o zwycięstwo w poszczególnych grupach często rozgrywała się w zaciętych i emocjonujących dogrywkach.

Po trzech uczniów z każdej grupy uzyskało awans do eliminacji na poziomie powiatu. Laureaci eliminacji miejskich otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe, których fundatorem był Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Nagrody w imieniu burmistrza, wręczył jego zastępca Tomasz Stephan, który również podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji eliminacji na szczeblu miejskim. - Gratuluję wszystkim uczestnikom bardzo dużej wiedzy z zakresu spraw przeciwpożarowych, która często przydaje się w życiu codziennym. Dziękuję uczestnikom turnieju, jak również i ich opiekunom, którzy przygotowywali dzieci i młodzież do rywalizacji. Dziękuję członkom jury oraz gospodarzowi miejsca, w którym eliminacje były przeprowadzane – niezawodnej dyrektor Bożenie Płatek – mówił wice burmistrz.

Nie sposób w tym miejscu nie wymienić nazwisk tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą w mieście w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego, a są to: Katarzyna Skrzeczkowska z I Liceum Ogólnokształcącego, Edyta Mich z Gimnazjum Nr 2, Dariusz Demianiuk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Jarosław Płatek z Gimnazjum Nr 1, Waldemar Pietroń ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Dariusz Mróz ze Szkoły Podstawowej Nr 2.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji miejskich w składzie:
1. Waldemar Blicharz - Przewodniczący
2. Jacek Pieńko - Sekretarz
3. Karol Niewęgłowski - Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz ustnych uznało następującą kolejność w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejskich OTWP:

I GRUPA WIEKOWA /szkoły podstawowe klasy I-VI/
1. Ewa Siemionek - SP Nr 1
2. Ewelina Blicharz - SP Nr 2
3. Natalia Niewęgłowska - SP Nr 1
4. Piotr Gajownik - SP Nr 2
5. Agnieszka Kałuska - SP Nr 2
6. Patrycja Borkowska - SP Nr 1

II GRUPA WIEKOWA /szkoły podstawowe klasa VII; gimnazja klasy II-III/
1. Jakub Szczygieł - G Nr 2
2. Wiktoria Wiszniewska - G Nr 1
3. Mikołaj Król - SP Nr 1
4. Jan Łaskarzewski - SP Nr 2
5. Paulina Sierpień - SP Nr 1
6. Mikołaj Cieniuch - G Nr 2

III GRUPA WIEKOWA /szkoły ponadgimnazjalne/
1. Karol Mackiewicz - I LO
2. Anna Niedźwiecka - I LO
3. Patryk Grodzicki - I LO
4. Paulina Walaszek - ZSP
5. Anna Borysiuk - ZSP
6. Paweł Bożyk - ZSP

DSC_0001
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0026
DSC_0028
DSC_0030
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0037