palac goraWielkim sukcesem Miasta jest  zajęcie 3. miejsca wśród 39. miast, a 16 - wśród 213 gmin województwa lubelskiego w Rankingu Gmin Lubelszczyzny przeprowadzonym przez Urząd Statystyczny w Lublinie  i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Lublinie. Ideą Rankingu Gmin Województwa Lubelskiego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa lubelskiego – oprócz miast na prawach powiatu (Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej). Ocena samorządów została dokonana w oparciu o 11 wskaźników, na podstawie danych statystycznych za rok 2016, na podstawie których Urząd Statystyczny w Lublinie opracował Ranking Gmin Lubelszczyzny 2017. Brano pod uwagę następujące kategorie:

- dochody własne na 1 mieszkańca,

- wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca,

- wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca,

- budżety środków europejskich na 1 mieszkańca,

- podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców,

- udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem,

- saldo migracji na 1 tys. mieszkańców dane za 2016 rok

- wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca,

- czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców,

- naturalny na 1 tys. mieszkańców,

- zadłużenie gmin na dochód ogółem.

ranking radzyn gminy