dsc 0078155. rocznica wybuchu powstania styczniowego i 55. rocznica nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim imienia Bohaterów Powstania Styczniowego to powody, dla których radzyńska Jedynka obchodziła swoje święto.

26 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 w kościele Św. Trójcy w intencji całej społeczności szkolnej została odprawiona msza święta koncelebrowana przez księdza kanonika Andrzeja Kieliszka.

Delegacja uczniów szkoły z dyrektor Danutą Bukryj-Pałką oraz władzami miasta na Mogile Powstańców Styczniowych złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicz pamięci.
Główna część obchodów jubileuszowych odbyła się w szkolnej sali sportowej. Zgodnie z ceremoniałem uroczyście wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Honory gospodarza pełniła wicedyrektor szkoły Agnieszka Lipka, która powitała zaproszonych gości: burmistrza Jerzego Rębka, przewodniczącego Rady Miasta Adama Adamskiego, ks. proboszcza Andrzeja Kieliszka, przewodniczącą Rady Rodziców Katarzynę Porczyńską, nauczycieli emerytowanych: Janinę Banach, Teresę Chylińską, Zenobię Cybulską, Mariannę Kojtych, Danielę Kołtun, Adama Osucha. Ponadto na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice oraz delegacja uczniów i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim.

Część artystyczna, wykonana z ogromnym zaangażowaniem przez uczniów klas Va i Vc, wzbudziła podziw widowni. Półgodzinny program opracowany i przygotowany przez niżej podpisaną zawierał historyczną narrację, recytacje utworów poetyckich oraz pieśni w wykonaniu chóru szkolnego prowadzonego przez Barbarę Ejsmont. Uczniowie w wyjątkowym skupieniu wysłuchali pięknej recytacji w wykonaniu: Urszuli Gepner, Szymona Głębockiego, Wiktora Grabowskiego, Joanny Jesionek, Alicji Kniaziewicz, Marty Miedzik, Łukasza Opolskiego, Weroniki Rączki i Marcina Roli. Ogromnymi brawami nagrodzono uczennice kl. VIIc Amelię Domańską, Monikę Pawlinę i Amelię Szymańską, w których wykonaniu usłyszeliśmy przepiękną „Śpiewkę” i wesołą „Papugę”. Niewątpliwy aplauz publiczności zdobyła grupa taneczna w składzie: Magdalena Bednarczyk, Karolina Burzyńska, Amelia Czaplińska, Amelia Jabłońska, Martyna Obuchowska, Wiktoria Śmiecińska i Karol Niedziułka. Uczniowie zaprezentowali znakomicie wykonany pokaz taneczny. Część artystyczną kończyły podziękowania i życzenia: W dniu Święta Szkoły dziękujemy dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za wspólny marsz, trud wychowywania, kształcenia i nauczania. Z głębi serca dziękujemy za świętą cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość, za matczyne i ojcowskie serce. W dniu tak uroczystym życzymy, by każde pokolenie przekraczające progi tej szkoły, było lepsze od poprzedniego tak charakterem jak i umysłem.

Po doznaniach duchowych zgromadzona publiczność z uwagą wysłuchała zaproszonych gości. Głos zabrał między innymi burmistrz Jerzy Rębek, który dziękował za piękną lekcję historii.- Dziękuję, że po raz kolejny wraz z całą społecznością szkolną mogę świętować tą piękną rocznicę. Dziękuję Wam za tą piękną, żywą lekcję historii oraz za lekcję, która rozpoczęła się w świątyni. Dziękuję, że Dyrekcja oraz Wy – Drodzy nauczyciele, na barkach których spoczywa wychowanie dzieci, rozpoczynacie uroczystości od Mszy Świętej. To jest właściwy kierunek i droga, którą niekiedy złośliwi krytykują. Mam nadzieję, że idea, którą przekazujecie temu młodemu pokoleniu nigdy nie zagaśnie, bo to, co wydarzyło się w 1863 roku jest bardzo ważne. W założeniu władz carskich a później sowieckich było to, że język polski miał zniknąć. Takie założenia i taka polityka była prowadzona wobec naszego Państwa. Dzięki Bogu i ludziom, którzy polegli, nie doszło do tego. Winniśmy im pamięć, modlitwę oraz obowiązek przekazywania tej wiedzy młodemu pokoleniu.

Włodarz zapowiedział takze, że na ścianie hali sportowej od strony ulicy Jana Pawła II zostanie umieszczony mural poświęcony powstańcom z 1863 roku.

Ksiądz proboszcz Andrzej Kieliszek, nawiązując do części artystycznej, podkreślił, jak ważne jest pokazanie żywotności tradycji i jej znaczenia dla życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Burmistrz Jerzy Rębek wręczył nagrody laureatom szkolnego konkursu wiedzy dla uczniów klas trzecich „Radzyń Podlaski – moje miasto dawniej i dziś”. Następnie wicedyrektor Agnieszka Lipka zaprosiła wszystkich uczestników uroczystości do udziału w organizowanym przez nas jubileuszu szkoły pod hasłem: „Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina”, którego finał będzie miał miejsce 12 października 2018 roku. Zachęciła uczniów do udziału w konkursach plastycznych, literackich i wiedzy o historii szkoły.

Uroczystość szkolną zakończono odprowadzeniem sztandaru. Uczniowie w świątecznych, radosnych nastrojach rozpoczęli ferie zimowe.

Teresa Łukaszczuk

DSC_0001
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0018
DSC_0020
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0034
DSC_0036
DSC_0038
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0049
DSC_0050
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0072
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0080
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0091
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0109
DSC_0111
DSC_0112