Komputery trafiają do radzynian w ramach projektu Jeszcze w tym tygodniu 70 rodzin z Radzynia zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy w ramach projektu "Wykluczenie cyfrowe w województwie lubelskim". Beneficjenci otrzymają także bezpłatny dostęp do Internetu na 5 lat. Dodatkowo 4 komputery z podłączeniem do Internetu otrzyma jednostka podległa Urzędowi Miasta - Dzienny Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej.

Dostawy sprzętu do beneficjentów i instalacja już trwają. Będą realizowane przez firmę Koncept Sp. z o.o. oraz Green Operator Sp. z o.o.
Szkolenia z obsługi komputerów dla korzystających z programu będą się odbywały od 16 do 24 marca w budynku Urzędu Miasta, ul. Warszawska 32, III piętro pokój 77. Poprowadzi je – podobnie jak na terenie całego województwa lubelskiego - firma Altkom Akademia. Szkolenia będą prowadzone w grupach do 10 osób, zostaną potwierdzone certyfikatem.
W programie znajdą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu podstaw obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz zasad BHP w pracy z komputerem. Ponadto osoby szkolone dostaną materiały w postaci skryptu wraz z płytą CD, długopis, ołówek, notatnik, teczkę, pendrive i smycz.
Beneficjentami programu są osoby korzystające z opieki społecznej, niepełnosprawne oraz z grupy 50+, które spełniają kryterium dochodowe
Łącznie rozdysponowanych będzie 2523 zestawów komputerowych, z czego 2328 trafi  do gospodarstw domowych, a 195 do jednostek podległych.