500plusDo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim w sierpniu i wrześniu wpłynęło 1626 wniosków o świadczenia rodzinne. Z tego 1042 dotyczy 500+, a 584 zasiłku rodzinnego . Kwota wypłat za październik 2017 r. dotycząca świadczenia 500+ wynosi 730 892, 72 zł, a zwiększy się w listopadzie ze względu na wyrównanie za wnioski złożone we wrześniu.

Jak informuje kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim Andrzej Szczęch, w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( 500+) w sierpniu br. wpłynęło 958 wniosków dotyczących świadczenia 500+ oraz 482 wnioski dotyczące zasiłku rodzinnego. Natomiast we wrześniu złożono 84 wnioski na wypłatę świadczenia 500+ oraz 102 wnioski na wypłatę zasiłku rodzinnego.

Wszystkie wnioski dot. świadczenia 500+ które zostały złożone w sierpniu i wrześniu zostały rozpatrzone i zweryfikowane i  wszystkie decyzje przygotowano ,w terminie.

Ostatecznie w Radzyniu jest 995 rodzin pobierających zasiłki na 1462 dzieci (liczba świadczeń).

Największą wypłatę – w wysokości 3 tys. zł pobiera jedna rodzina z sześciorgiem dzieci, cztery rodziny z pięciorgiem dzieci pobierają po 2,5 tys. zł. Pozostałe wypłaty na jedno, dwoje, troje i czworo dzieci pobierają rodziny przy spełnieniu kryterium dochodowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że nieodebrane decyzje w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych i 500+ można otrzymać w godzinach pracy Ośrodka 7.30 – 15. 30.