Jest szansa na kontynuację programu Spotkanie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim w sprawie realizacji projektu "Czysta energia w powiecie radzyńskim" odbyło się 3 marca w Lublinie. - Jest szansa na realizację programu - stwierdził po spotkaniu Jerzy Rębek. W rozmowach uczestniczył także Dariusz Król - dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - Doszliśmy  do wspólnego stanowiska, zostały ustalone zasady nowego otwarcia, mamy otrzymać pisemną zgodę na realizację projektu - poinformował po spotkaniu burmistrz Jerzy Rębek.
Po zerwaniu w lutym br. umowy z firmą RAPID Sp. z o.o. na instalację solarów, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski - lider projektu rozpoczął intensywne poszukiwania możliwości jego kontynuowania. Podstawowym warunkiem było przedłużenie terminów realizacji. Nowy termin wykonania rzeczowego projektu "Czysta energia w powiecie radzyńskim" ustalono na 31 października 2015 r., rozliczenia finansowego na 30 listopada 2015 r., do 30 czerwca gminy powiatu radzyńskiego mają możliwość korzystania z zaliczki, która została przekazana im na realizację  tego zadania.
- Jest to zadowalające, ponieważ wszystkie warunki są korzystne dla gmin powiatu radzyńskiego - mówi burmistrz Jerzy Rębek. Nie ukrywa, że będzie się to łączyło z wielkim wysiłkiem, ponieważ oznacza to rozpoczęcie działań od początku: ogłoszenia przetargu, wyłonienia wykonawcy, podpisania z nim nowej umowy, a także doprecyzowania zasad współpracy między gminami powiatu radzyńskiego w ramach  umowy partnerskiej.
Wszystkie gminy powiatu radzyńskiego są zainteresowane realizacją projektu. - dodał włodarz Miasta i zapewnił, że potencjalni beneficjenci projektu - osoby na domach których mają być zainstalowane solary - mogą się czuć bezpieczni. - Chcemy urzeczywistnić ich oczekiwania. Nie jest nam również obojętne, czy wykorzystamy unijne pieniądze przeznaczone na realizacje projektu w naszym powiecie.
Przypomnijmy, że powodem zerwania umowy z firmą RAPID na wykonanie instalacji solarnych w ramach programu "Czysta energia w powiecie radzyńskim" było niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę. - Dalsze brnięcie w ten koszmarnie prowadzony program spowodowałoby chaos i olbrzymie koszty dla miasta - tłumaczył burmistrz Jerzy Rębek podczas konferencji prasowej 23 lutego br.
Umowa na instalację tysiąca solarów została zawarta w maju 2014 roku przez urzędującego wówczas burmistrza Witolda Kowalczyka jako lidera programu obejmującego cały powiat. Ostateczny termin wykonania całości przewidziano pierwotnie na 15 czerwca 2015 roku. Do końca września 2014 r. RAPID powinien wykonać 351 instalacji, nie wykonał żadnej, do 31 grudnia firma zobowiązała się do wykonania 786 instalacji. Okazało się, że z tej liczby do 31 stycznia 2014 r. zostały odebrane zaledwie 24 instalacje solarne. W listopadzie, gdy realizacja programu była już ewidentnie zagrożona, były burmistrz Witold Kowalczyk podpisał aneks do umowy uniemożliwiający obecnemu burmistrzowi jakąkolwiek wcześniejszą interwencję. Ta zmiana uniemożliwiała wcześniejszą interwencję obecnemu burmistrzowi - liderowi programu. W pierwszym możliwym terminie - 30 stycznia zostało wysłane pismo do firmy RAPID zawierające zarzuty dotyczące naruszenia warunków umowy na wykonanie instalacji solarnych w powiecie radzyńskim. Tego samego dnia wysłane zostało również pismo do Marszałka Województwa Lubelskiego przedstawiające sytuację związaną z projektem "Czysta energia w powiecie radzyńskim". Ponadto okazało się, że RAPID boryka się z poważnymi problemami finansowymi: komornik sądowy przy Sądzie Okręgowym Warszawa - Żoliborz przysłał do Urzędu Miasta pismo o zajęciu wierzytelności firmy, w związku z czym wszelkie środki, jakie by wpłynęły do firmy RAPID od lidera programu w powiecie radzyńskim zostałyby przekazane komornikowi. Konsekwencją niewykonania 1000 zakontraktowanych instalacji solarnych w przewidzianym terminie byłoby nieuzyskanie dotacji na program.