P1010724Blisko 200 osób z radzyńskich parafii wzięło udział w modlitwie "Różaniec do Granic" w Terespolu. Grupa z parafii pw. Świętej Trójcy pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. Andrzeja Kieliszka przewodniczyła trzeciej części Różańca – bolesnej, która odmówiona została na wałach tuż przy granicy polsko-białoruskiej, niedaleko przejścia granicznego.

W modlitwie w Terespolu uczestniczyło ok. 5 tys. osób z różnych parafii diecezji siedleckiej, ale także z kilku parafii warszawskich. Był wśród nich senator RP Grzegorz Bierecki oraz burmistrz Terespola Jacek Daniluk. Z radzyńskich parafii do Terespola pojechało: ok. 90 osób z parafii pw. MBNP, ok. 60 z parafii pw. Świętej Trójcy oraz 35 z parafii pw. św. Anny. Moderatorem spotkania był wikariusz terespolskiej parafii ks. Zbigniew Rozmysł.

Modlitwa rozpoczęła się o godz.10.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Terespolu. Msza św. o godz. 11.00 była koncelebrowana przez 15 kapłanów. Po Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy, odmawiając tajemnice radosne różańca, przeszli do granicy państwa, następnie modląc się kolejnymi częściami różańcowymi szli ok. 2 km wzdłuż wału – aż do przejścia granicznego w Terespolu. Tu odmówiona została ostatnia – chwalebna część Różańca.

Mieszkańcy Terespola przygotowali dla uczestników modlitwy poczęstunek na stadionie.