zjazd harcerze 01W dniu 9 września 2017 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Łuków w skład którego wchodzą jednostki harcerskie z powiatu łukowskiego, bialskiego i radzyńskiego. Delegaci podsumowali pracę Hufca i Komendy Hufca za ostatnie 2 lata, udzielili dotychczasowym członkom komendy absolutorium oraz wybrali skład nowej komendy.

Zjazd stał się również okazją do podziękowań i wyróżnień instruktorów oraz instytucji wspierających na co dzień działalność jednostek terenowych hufca.

Decyzją Naczelniczki ZHP, hm. Małgorzaty Sinicy Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Urząd Miasta w Radzyniu Podlaskim. W imieniu Burmistrza Miasta wyróżnienie odebrał Sekretarz Miasta pan Robert Targoński. Ponadto indywidualną Srebrną Odznaką Przyjaciół Harcerstwa został wyróżniony pan Jerzy Woźniak za promowanie idei harcerskich oraz wiedzy i pamięci o bohaterze I Szczepu Harcerskiego „Infinity” w Radzyniu Podlaskim, hm. Mieczysławie Stagrowskim.

Przed instruktorami i harcerzami kolejny rok pracy wychowawczej. Liczymy na dalszą owocną współpracę z sojusznikami, bez której działalność szczepu byłaby o wiele trudniejsza.

Anna Zabielska

zjazd harcerze 02