DSC 0043Gimnazjum nr 1 nowy rok szkolny zainaugurowało na sali gimnastycznej w byłym budynku szkoły zawodowej. Po wakacyjnej przerwie uczniów powitała dyrektor Bożena Płatek wraz z gośćmi: burmistrzem Jerzym Rębkiem oraz przewodniczącym rady miasta Adamem Adamskim.

- Drodzy uczniowie... to miejsce, w którym rozpoczynamy rok szkolny jest miejscem tymczasowym. Obiecuję, że wasze ciągłe „pielgrzymki” na zajęcia wychowania fizycznego nie potrwają zbyt długo, a kolejny rok szkolny powitamy w nowej hali. Życzę wam samych sukcesów, rozwijajcie swoje zdolności, chłońcie wiedzę i przekształcajcie ją w dobre oceny – mówił włodarz miasta.

Dyrektor Bożena Płatek kończąc spotkanie, życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych wyników w nauce oraz apelowała: - Pamiętajcie o nauce, ale pamiętajcie też o drugim człowieku. Szkoła ma być miejscem przyjaznym. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek poczuł się samotny czy odrzucony.  Bądźcie koleżeńscy i z troską patrzcie na młodszych.

Podczas spotkania nawiązano także do daty, która jest ważna... to 1 września. - W tym dniu nie tylko rozpoczynacie nowy rok szkolny, ale to także data wybuchu II wojny światowej. Z odrobiną refleksji, rozpocznijcie tę naukę – zaznaczyła dyrektor.


W szkole naukę będzie pobierało 118 uczniów (56 dziewcząt i 62 chłopców) w 5 oddziałach: w klasach II – 53 osób i w klasach III – 65 osób. Średnio przypada 23,6 ucznia na klasę. Uczniowie otrzymają podręczniki z dotacji celowej. Wśród 22 nauczycieli 14 jest dyplomowanych, 7 mianowanych i 1 kontraktowy; 17 nauczycieli ma zatrudnienie w pełnym etacie, z czego 13 uzupełnia etat w szkole podstawowej.

Dyrektor Bożena Płatek podkreśliła, że hala gimnastyczna budowana obecnie przy szkole jest bardzo ważna dla społeczności szkoły, gdyż dotychczas uczniowie musieli korzystać z sal położonych poza szkołą: w Pałacu Potockich, w położonej przy ul. Armii Krajowej sali w byłej "zawodówce". - Możemy się tylko cieszyć, że po wielu latach wędrówek uczniów ta sala powstaje. Będzie to miało duże znaczenie dla zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwa.