DSC 0036Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim rok szkolny rozpoczęła dość nietypowo – na polanie przed pałacem Potockich w parku miejskim. Wszystko to przez budowę hali sportowej, ale jak wyjaśniał obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy Rębek, miasto dołoży wszelkich starań, aby przyszły rok uczniowie witali już w godnych warunkach.

Dzieci powitała dyrektor szkoły Danuta Bukryj-Pałka. - Witam wszystkich uczniów po wakacyjnej przerwie. Szczególnie witam pierwszoklasistów, którzy z budynku przedszkola przeszli w mury szkoły. Zapewniam was, że nie macie czego się bać. Zrobimy wszystko, abyście w naszej szkole czuli się jak najlepiej.

Głos zabrał także burmistrz Jerzy Rębek. - Życzę wam drogie dzieci, aby ten rok szkolny był czasem wytężonej pracy, która zaowocuje dobrymi wynikami. Niech ten rok upłynie wam szybko, ale intensywnie. Niech nie będzie to czas stracony. Chłońcie wiedzę, a zobaczycie, że da Wam ona poczucie pewności. Wszystkim pracownikom szkoły życzę, aby ten rok upływał Wam spokojnie i w jak najlepszej atmosferze.

Dobrego roku życzył uczniom także przewodniczący rady miasta Adam Adamski. - Życzę wam, aby ten rok szkolny przynosił wam jak najmniej pochmurnych dni. Aby wiedza, którą będziecie zdobywać, była przyswajana dla każdego w sposób prosty i łatwy. Kadrze nauczycielskiej życzę wytrwałości w pracy nad dziećmi i aby Wasza praca przynosiła same dobre efekty.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie przeszli do swoich klas, aby zapoznać się z planem na nowy rok szkolny.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformowała, że do placówki w roku szkolnym 2017/18 będzie uczęszczało 426 uczniów, którzy będą pobierali naukę w 20 oddziałach, w tym jedna klasa siódma w OHP. Zajęcia lekcyjne będą się odbywać na jedną zmianę w godzinach od 8.00 do 15.20. Uczniowie będą korzystać z 17 pracowni oraz z sal lekcyjnych na II piętrze należących do Gimnazjum nr 1. Klasy VII – podobnie jak uczniowie gimnazjum - będą odbywać zajęcia w-f na sali gimnastycznej "zawodówki" przy ul. Armii Krajowej.

Kadra pedagogiczna to 63 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie, z czego 14 będzie uzupełniało etaty w Gimnazjum nr 1, 6 będzie pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Stołówka będzie wydawała 390 obiadów w cenie 3 zł. Świetlica będzie czynna od godziny 7.00 do 16.00.