Sprawozdanie z wykonania i rozliczenia zadań za 2014 r. Poniżej zostało opublikowane sprawozdanie z wykonania i rozliczenia zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury i turystyki za 2014 r.

Treść sprawozdania [POBIERZ]