Rozpoczęła się budowa nowego kompleksu handlowego przy ulicy Wisznickiej. W związku z pytaniami dotyczącymi tej inwestycji, a kierowanymi do Urzędu Miasta odpowiadamy: decyzje dotyczące przeznaczenia gruntu pod działalność usługowo-handlową zostały podjęte przez Radę Miasta w roku 2006. 

Teren został scalony w latach 2007-2008, jest własnością prywatną, Miasto nie ma wpływu na proces realizacji inwestycji; jak jest to przewidziane w porządku prawnym - uzyskuje od takich obiektów jedynie podatek od nieruchomości.

Uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego miasta radni Rady Miasta przyjęli w styczniu 2006 rok. Plan przewidywał przeznaczenie omawianego terenu przy ul. Wisznickiej (obecnie między ul. Lubelską a Prejznera) pod działalność usługowo-handlową i dopuszczał tam budowę obiektów powyżej 2000 m2. Na podstawie tej uchwały zostało przeprowadzone scalanie gruntów. Proces rozpoczął się w 2007 r., a został zakończony w styczniu 2008 r. W wyniku scalania właścicielem obszernej działki przyległej do ul. Wisznickiej i Lubelskiej oraz Stagrowskiego została jedna prywatna osoba.

Wkrótce na tym terenie (przy ul. Wisznickiej i Stagrowskiego) powstało TESCO. Na kolejnej działce ma powstać Bricomarche – supermarket typu "dom i ogród" . Działania zmierzające do budowy marketu rozpoczęły się w 2014 r., w grudniu 2015 r. inwestor, którym jest firma Krokus Sp. z o.o. z Poznania, otrzymał w Starostwie Powiatowym w Radzyniu zezwolenie na budowę. Wiosną 2016 r. miały się rozpocząć prace budowlane. Nie rozpoczęły się wówczas, bo – jak się dowiedzieliśmy w firmie Krokus – nie znalazł się franczyzobiorca (ktoś, kto byłby właścicielem sklepu i prowadził go w ramach – w tym przypadku - sieci Bricomarche).

Na kolejnej działce (przyległej do ul. Wisznickiej i Lubelskiej) w pierwszej połowie lipca br. rozpoczęto prace przy budowie Parku Handlowego. Inwestorem jest firma Adept Investment, a generalnym wykonawcą inwestycji - JMS Sp. z o.o. z Torunia. Kompleks będzie miał 3,3 tys. m2, zaplanowano w nim siedem lokali handlowych. Klienci będą mieli do dyspozycji parking na 100 samochodów.