Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się 24 lipca, dokonano szeregu zmian w budżecie w związku m.in. z przełożeniem niektórych zadań inwestycyjnych na 2018 rok oraz wprowadzeniem nowych inwestycji.

Na 2018 rok przełożono realizację rewaloryzacji parku w zespole pałacowo-parkowym, rewaloryzację pałacu w zespole pałacowo-parkowym, budowę ul. Baczyńskiego, Reymonta i Lisowskiego w zakresie poprawy układu komunikacyjnego, budowę skateparku i siłowni plenerowych (realizacja wypadnie na na przełomie 2017/2018 r.)

Ponadto wprowadzono nową inwestycje: Remont elewacji pawilonu południowego skrzydła wschodniego pałacu i zwiększono środki od mieszkańców biorących udział w projekcie "Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego" – w związku ze zwiększeniem liczby instalacji solarnych i fotowoltaicznych zaplanowanych na 2017 rok. Zaplanowano też nową inwestycję pod nazwą "Trybuny dla kibiców na stadionie miejskim".

Zwiększenia środków wymagały też następujące inwestycje: poprawa nawierzchni targowiska miejskiego, budowa separatora na kolektorze deszczowym przy ul. Krasińskiego, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lisowskiego w związku z koniecznością wykonania większego zakresu prac przed budową ulicy. Wprowadzono nowy wydatek na budowę windy w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy.

Ze względu na wydłużenie terminu wykonania projektu technicznego ograniczono wydatki  na budowę drogi gminnej (ul. Przemysłowej), która prowadzić będzie od DK19 do terenów inwestycyjnych - zakładu B.Braun i dalej. Zmniejszono kwotę planowanych wydatków na Kanalizację sanitarną ul. Brzostówieckiej  po udzieleniu zamówienia publicznego o przetargu na wykonanie inwestycji.