IMG 4808Podczas sesji absolutoryjnej (20.06) burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek przedstawił prezentację multimedialną inwestycji zrealizowanych w 2016 roku oraz przygotowanych w tym roku do realizacji w latach następnych. Ich lista jest bardzo długa.

1.Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego.
2. Budowa ul. Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego – poprawa układu komunikacyjnego.
3. Budowa ulic Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego – poprawa układu komunikacyjnego.
4. Budowa ulic Truskawkowej, Poziomkowej i Wiśniowej.
5. Budowa zatoki postojowej przy ul. Wyszyńskiego.
6. Budowa chodnika ul. Wybickiego. Utwardzenie działki przy ul. Wybickiego.
7. Przebudowa monitoringu na ścieżce rowerowej.
8. Zakup nowego parkometru.
9. Przebudowa ul. Płudzińskiej.
10. Przebudowa ul. Nadwitnie
11. Budowa chodnika na ul. Partyzantów.
12. Przebudowa ul. Parkowej wraz z chodnikiem.
13. Budowa chodnika i zatoki postojowej ul. Chmielowskiego.
14. Budowa chodnika na ul. Warszawskiej.
15. Monitoring pl. Potockiego i ul. Wyszyńskiego.
16. Utwardzenie powierzchni gruntu na działce przy ul. Warszawskiej.
17. Dojście do Gimnazjum nr 2.
18. Konserwacja kompozycji rzeźbiarskich.
19. Monitoring Pałacu Potockich.

Inwestycje przygotowane na rok 2017 i następne:
20. Hala sportowa z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1
21. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Chmielowskiego
22. Adaptacja budynku przy ul. Budowlanych na potrzeby mieszkań socjalnych.
22. Projekt ul. Łąkowej (aktualizacja)
23. Skatepark