DSC 01311 maja 2017 roku w auli Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się uroczysta gala podsumowania konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W uroczystości wzięli udział olimpijczycy z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. Zaszczytne tytuły laureatów zdobyli:
- Kacper Kozak z kl III w konkursie przedmiotowym z historii (przygot. Elżbieta Twarowska),
- Adam Filipiuk z kl. III w konkursie przedmiotowym z geografii (przygot. Jolanta Chwedoruk),
- Adam Filipiuk w konkursie przedmiotowym z chemii (przygot. Maria Błażewicz).

Adam Filipiuk został podwójnym laureatem.

Uczniowie byli zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego w odpowiedniej części, otrzymując z mocy prawa maksymalną liczbę punktów.

Gimnazjaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które wręczyła Teresa Misiuk, Lubelska Kurator Oświaty. Na jej zaproszenie w uroczystej gali wzięły udział i otrzymały okolicznościowe listy wraz z gratulacjami: Maria Błażewicz, Elżbieta Twarowska, Ewa Filipiuk (w zastępstwie) oraz dyrektor Bożena Płatek. Społeczność szkolną reprezentowała Izabela Wiśniewska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Tytuły finalistów wojewódzkich w konkursach przedmiotowych LKO zdobyli:
- Przemysław Zielant z kl II, w konkursie języka angielskiego
- Małgorzata Romanowska z kl. II w konkursie przedmiotowym z biologii.

Z informacji podsumowujących olimpiady wynika, że ogółem do wszystkich konkursów przedmiotowych i tematycznych przystąpiło w tym roku szkolnym 40 tysięcy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego, z czego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 1390. Spośród nich tytuły laureatów zdobyło 763 uczniów.

Kacper Kozak znalazł się w gronie 36 laureatów z historii, Adam Filipiuk był jednym z 35 laureatów w konkursie z geografii i jednym z 52 laureatów z chemii.