warsztaty tomekOd 3 kwietnia w Radzyńskim Ośrodku Kultury pracuje Tomasz Młynarczyk, który objął etat instruktora kultury. Ma to pośredni związek z rezygnacją Tomasza Pietrzeli, który wcześniej pracował na pół etatu jako kustosz Radzyńskiej Izby Regionalnej. Jak zapowiada Paweł Żochowski – dyrektor ROK- formuła funkcjonowania RIR będzie zmieniona, a rolę nowo zatrudnionego widzi w wymiarze dużo szerszym niż kustosza.

Tomasz Młynarczyk to fotografik, pierwszy radzyński członek Związku Polskich Artystów Fotografików, ale także społecznik, animator kultury, organizator i współorganizator imprez kulturalnych, założyciel Radzyńskiego Klubu Fotograficznego "Klatka", autor i współautor wystaw oraz różnych wydawnictw – albumów fotograficznych (m.in. "Walizki Józefa Karłowicza"), publikował swoje zdjęcia w wielu tytułach prasowych, albumach i książkach. Ma szeroką wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach działań związanych z szeroko pojętą kulturą.

Przede wszystkim jednak to człowiek z pasją, która udziela się także otoczeniu. Do nowego zadania podchodzi z wielkim zapałem, ma szeroką wizję swej pracy i ambitne plany, które nie ograniczą się do RIR. Pomysłami sypie jak z rękawa. Trudno mówić o wszystkich, bo nie wszystkie da się jednocześnie zrealizować, choć są one absolutnie realne, możliwe do wykonania. Szczególnie przez takiego pasjonata jak pan Tomek, który potrafi zjednywać do swych pomysłów innych. Nie zabraknie w nich tematyki fotograficznej i filmowej,w której się specjalizuje, ale na niej nie poprzestanie.

Już teraz zaprasza na warsztaty fotograficzne, które rozpoczną się się w ROK 19 kwietnia (godz. 17, informacja w kalendarium imprez), a skierowane do wszystkich grup wiekowych.

Okazją do wielorakich działań i sprawdzianem umiejętności organizacyjnych będzie na pewno przygotowanie i przeprowadzenie obchodów przypadającej już w przyszłym roku 550. rocznicy nadania Radzyniowi praw miejskich. Tomasz Młynarczyk planuje, że do czasu obchodów 550-lecia Radzynia mogłaby powstać w pałacu profesjonalna galeria fotografii artystycznej pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików, którego członkiem jest od ubiegłego roku. Środowisko ZPAF-u Okręgu Lubelskiego w planach stworzenia galerii brało w pod uwagę Lublin i Kazimierz. - Jeśli mamy taką perłę jak Pałac Potockich, a jest tendencja do decentralizacji i reklamowania mniejszych ośrodków, dlaczego nie zrobić jej u nas? - zastanawia się Tomasz. Dodaje, że będzie to galeria prestiżowa i liczy na to, że stanie się nie tylko pięknym miejscem prezentacji, ale też atrakcyjnym centrum spotkań fotograficznych (których tradycja już od wielu lat w Radzyniu istnieje). - Nie można nie wykorzystać takiej okazji – dodaje nowy instruktor kultury i przyznaje, że pomysł zyskał już przychylność władz ZPAF-u oraz burmistrza Radzynia Jerzego Rębka. Upatrzył nawet odpowiednie miejsce w Pałacu Potockich, niewymagające wielkich nakładów, a spełniające wszelkie warunki na galerię, ośrodek różnorakich spotkań – warsztatów, przeglądów, rozmów o sztuce...

Tomasz Młynarczyk ma zamiar zrealizować pomysł, który już od wielu lat krąży w środowisku radzyńskich fotografów i fotografików, stworzenia miejsca archiwizacji materiałów dotyczących miasta i regionu (Wschodnie Centrum Fotografii) – fotograficznych, filmowych, nagrań dźwiękowych w wersjach analogowej i cyfrowej. Chce, żeby zbiory były udostępniane dla zainteresowanych, choćby przez możliwość ściągnięcia przez Internet.

Poza tym wymienia dziesiątki działań - może mniejszego kalibru, ale mogące mieć wielkie znaczenie dla popularyzacji naszego miasta, jego historii, zabytków, tradycji; ale także integracji mieszkańców i przybliżenia im różnych działań i ośrodków kulturalnych spoza naszego miasta.

A znając pana Tomka można się spodziewać, że dzięki jego aktywności życie kulturalne w naszym mieście się ożywi.

Dyrektor ROK Paweł Żochowski dodaje, że Tomasz Młynarczyk otrzyma szeroki zakres obowiązków, zajmie się też organizacją plenerów. Uspokaja, że znajdą się pieniądze na zatrudnienie nowego instruktora po rezygnacji Tomasza Pietrzeli (1/2 etatu) i Ewy Śliwińskiej (3/4 etatu); instruktor teatralny obecnie pracuje w ROK na umowę-zlecenie.

Tomasz Młynarczyk (rocznik ‘71), mieszka w Radzyniu Podlaskim. Zajmuje się fotografią konceptualną i eksperymentalną, oraz szeroko rozumianą fotografią społeczną. Dokumentuje i analizuje przenikanie się kultur, tradycji i wiary terenów Polski Wschodniej. Autor wystaw indywidualnych: „Gdzie jest pałac?”, „Struktury, faktury, formy”, „Radzyń 7.00”, „Światło - wody”, „Prawosławie”, „Archiwum - forma i światłocień”, „Bal”, „Trzepak”, „Ostatni seans” oraz „Żebro Adama”. Udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Węgry, Francja).

Publikował w dziennikach, tygodnikach, albumach fotograficznych i książkach: „Kraina Bugu”, „Kozirynek - kwartalnik kulturalny”. Współpracuje z Katolicką Agencją Informacyjną. Jego prace znajdują się w zbiorach Instytutu Teatralnego w Warszawie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Podlaskim oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: Ukraina, Węgry, Anglia, USA, Francja.

Założyciel Radzyńskiego Klubu Fotograficznego „Klatka”, współtworzył Grupę Twórczą MOTYCZ. „Fotograf Roku 2003” - Związku Polskich Fotografów Przyrody. Laureat licznych konkursów krajowych i zagranicznych: ”Radzyński Bakałarz 2014”, „Walizka Józefa Karłowicza” Dominiki Leszczyńskiej i Tomasza Młynarczyka jako najlepsza praca historyczna mająca charakter naukowy. Autor albumów: „Radzyń w fotografii Tomasza Młynarczyka”, „Na moje oko”, „Sacrum przydrożne”. Współautor albumów: „Dolina Tyśmienicy”, „Kock w fotografii”, „Walizka Józefa Karłowicza”.