DSC 0215Strzelisty krzyż, pod którym dziś stajemy, wyrósł z głębokiego pragnienia upamiętnienia niezwykłych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2016 roku, który był Jubileuszowym Rokiem 1050-lecia Chrztu Polski oraz Jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia, zwieńczonym zawierzeniem Polski Jezusowi i Jego Królewskiej Władzy. Dla nas, Miasta oddanego Jezusowi przed dwoma laty, miało to szczególne znaczenie, potwierdzające słuszność tego aktu. W tym też roku obchodziliśmy w Polsce Światowe Dni Młodzieży, połączone z wizytą Papieża Franciszka w naszym kraju, i z tej racji również w naszym mieście gościliśmy młodzież z różnych części Europy.

Ten niezwykły czas wielokrotnie gromadził nas wokół krzyża. Społeczność Radzynia i Ziemi Radzyńskiej bardzo licznie uczestniczyła w organizowanych spotkaniach o różnym charakterze: modlitewnym, artystycznym, historycznym, społecznym, naukowym czy też rozrywkowym. Często zresztą te różne aspekty ściśle łączyły się ze sobą....

Przypomnijmy pełen radości i entuzjazmu, ale także głębokiej refleksji i modlitwy czas lipcowego świętowania Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście. Inauguracja w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Droga Miłosierdzia, Wieczór Chwały i Święto Narodów to wielkie wydarzenia z bardzo licznym udziałem wiernych w różnym wieku, okazja do dania świadectwa przywiązania do wiary katolickiej i narodowej tradycji, ukazania, że Polska jest wierna Krzyżowi i pełna entuzjazmu.

Ale pokazaliśmy również zagranicznym gościom z Portugalii, Francji i Białorusi oraz w całej Polsce, że potrafimy się otworzyć na innych, zjednoczyć i zorganizować. Jedna z uczestniczek organizację Światowych Dni Młodzieży w Radzyniu określiła jako "mistrzostwo świata". Dzięki całej rzeszy organizatorów, księży, pięknej radzyńskiej młodzieży i ich rodzinom zaskarbiliśmy sobie wielkie uznanie i przyjaźń zagranicznych gości, ale także sympatię i uznanie w Polsce. Radość jaka nam wszystkim towarzyszyła w tych dniach, zaowocowała wydarzeniem kulturalnym w Internecie, jakim okazało się nagranie tańca z udziałem księży podczas Święta Narodów.

We wrześniu 2016 roku Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła dwie uchwały: o upamiętnieniu Roku Jubileuszowego 1050-lecia Chrztu Polski utworzeniem skweru o takiej nazwie i wystawieniu na nim krzyża oraz o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Radzyń Podlaski Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, który dla wielu Polaków jest i był nie tylko cenionym hierarchą Kościoła Katolickiego, wybitnym naukowcem, ale nade wszystko sumieniem narodu - wielkim autorytetem w czasie moralnego chaosu minionych dwóch dekad.

Główne obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbyły się w październiku. Zainaugurowała je 2 października w parku przed Pałacem Potockich historyczna rekonstrukcja zaślubin Mieszka I z księżniczką Dobrawą i Chrztu księcia.

Podczas uroczystej sesji połączonych samorządów: Rady Miasta, Rady Powiatu i Rady Gminy Radzyń Podlaski 4 października przyjęte zostało przez aklamację stosowne stanowisko z okazji Jubileuszu Chrztu Polski, w którym samorządy wyraziły „najwyższe uznanie dla wszystkich, którzy przez 1050 lat uznawali Krzyż Chrystusa za najważniejszy drogowskaz w budowie dobra wspólnego”. W stanowisku zawarte było również wezwanie: „Niech wiara Ojców naszych, którzy dla jej obrony nie szczędzili krwi i życia, będzie dla nas wzorem pokonywania wszystkich zagrożeń, jakie niesie dla świata, Ojczyzny i naszej lokalnej społeczności wiek XXI. Niech utrwala się w pamięci kolejnych pokoleń i stale pomnaża cywilizacyjny dorobek naszego Miasta i Powiatu, budowany na fundamentach wiary, nadziei i miłości”.

W ramach obchodów Jubileuszu Chrztu Polski zrealizowanych zostało wiele inicjatyw, w które włączała się młodzież: konkurs plastyczny, recytatorski i Pieśni Ojczyźnianych, sesje naukowe, a także wystawa fotograficzna.

6 października w historycznym radzyńskim kościele pw. Trójcy Świętej miało miejsce uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a 9 października - na podsumowującej obchody Mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbyło się uroczyste wręczenie Metropolicie Szczecińsko-Kamieńskiemu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze tytułu Honorowego Obywatela Miasta, przyznanego przez Radę Miasta Radzyń Podlaski.

W te wydarzenia zaangażowało się wielu radzynian – w ich inspirowanie, przygotowanie, przebieg; we wspólnym dziele zjednoczyły się radzyńskie parafie, władze samorządowe Miasta, Powiatu i Gmin Powiatu Radzyńskiego, a także gmin Dekanatu Komarowskiego, szkoły, organizacje, stowarzyszenia, ale i wielu niezrzeszonych mieszkańców, którzy spontanicznie, z potrzeby serca, gromadzili się wokół nich – wokół krzyża.

Dziś chcemy podziękować wszystkim, którzy mieli swój wkład w obchody tego święta. Przede wszystkim serdecznie podziękowania przekazuję trzem radzyńskim parafiom i ich proboszczom: dziekanowi radzyńskiemu ks. prałatowi Romanowi Wiszniewskiemu, ks. kanonikowi Andrzejowi Kieliszkowi i ks. Henrykowi Ochowi, a także wikariuszom, w szczególności zaś ks. Mariuszowi Baranowi i ks. Grzegorzowi Suwale, a także wszystkim pozostałym Kapłanom – uczestnikom tych uroczystości. Bez inicjatywy z Waszej strony, Drodzy Kapłani, i pełnego zaangażowania w realizację tych uroczystości nie doznalibyśmy tych cudownych przeżyć. Wielka wdzięczność należy się również wspólnotom parafialnym z rewelacyjnym zespołem muzycznym ŚDM Band kierowanym przez Piotra Skowrona i Karola Miłosza.

Wielki wkład miały również samorządy – nie tylko miasta, ale również powiatu ze starostą radzyńskim Lucjanem Kotwicą oraz gminy z wójtem Wiesławem Mazurkiem. Bez tego pięknego współdziałania samorządowców nie byłoby możliwe takie przygotowanie tych uroczystości. Jest to równocześnie doskonały przykład na to jak wielkich rzeczy możemy dokonywać, jeśli towarzyszy temu Boży Duch.

Trudno przecenić wkład radzyńskich szkół, szczególnie I Liceum Ogólnokształcącego z dyrektor Ewą Grodzką i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z dyrektor Grażyną Dzidą. Nie mniejszy udział w uroczystościach mieli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Radzynia i gminy Radzyń Podlaski. Za to wszystko składam serdeczne „Bóg zapłać”.

W tym miejscu wyrażam również wielką wdzięczność Panu Markowi Leszczyńskiemu za opracowanie wyjątkowego i przepięknego projektu Krzyża, a za zaangażowanie w wybudowanie Krzyża podziękowania należą się Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i jego prezesowi Sławomirowi Sałacie.

Przed dwudziestu laty, 6 czerwca 1997 r., św. Jan Paweł II w Zakopanem, zapatrzony w krzyż stojący na Giewoncie, w proroczych słowach wzywał nas, Polaków: "Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech [krzyż] przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.”

Niech ten strzelisty, liczący 1050 cm krzyż, który postawiliśmy w Radzyniu i u którego podnóża znajduje się tablica pamiątkowa z napisem „W 1050 rocznicę Chrztu Polski wdzięczni mieszkańcy Ziemi Radzyńskiej” upamiętnia wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce na naszej Polskiej Ziemi, a także te, w których uczestniczyliśmy w minionym roku jako mieszkańcy Radzynia i Ziemi Radzyńskiej; niech przypomina o naszej narodowej tożsamości i chrześcijańskich korzeniach naszego narodu, niech będzie bramą i drogowskazem dla kolejnych pokoleń.