wodomistrzowkaRadni Rady Miasta – po dłuższej dyskusji - poparli pomysł przekazania tzw. wodomistrzówki (budynek na ul. Parkowej) Radzyńskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ósmy Kolor Tęczy".

Niewielki budynek jednorodzinny jeszcze przed rokiem 2015 został przeznaczony pod budowę Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy. Od pond 3 lat stoi jednak pusty, nieużywany. - Uznałem, że nie stać nas na wybudowanie nowego domu dla potrzeb DŚDS, tym bardziej, że placówka ta świetnie funkcjonuje w dotychczasowej siedzibie na Bulwarach – wyjaśniał na sesji Rady Miasta 27 marca burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz miasta poinformował, że kilkakrotnie występował do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę przeznaczenia budynku na cele oświatowe, związane z opieką społeczną, m.in. na zaadaptowanie na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego Sądu Rejonowego. Jednak Urząd Marszałkowski nie wyraził zgody na zmianę użytkowania. W efekcie tego powstało zagrożenie, że ta darowizna może zostać cofnięta. W związku z tym – aby uniknąć cofnięcia darowizny – burmistrz odwołał wnioski o zmianę sposobu użytkowania.

W tym czasie Radzyńskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ósmy Kolor Tęczy" wystąpiło z inicjatywą zagospodarowania budynku na realizację celów statutowych. Przedstawiciele Stowarzyszenia odbyli spotkanie z marszałkiem Sławomirem Sosnowskim oraz starostą radzyńskim Lucjanem Kotwicą i uzyskali wstępną obietnicę, że marszałek przychyli się do wniosku i przekaże Stowarzyszeniu budynek, pod warunkiem, że miasto zrezygnuje z tej darowizny.

Wolę przejęcia budynku przez Stowarzyszenie potwierdziła obecna na sesji prezes „Ósmego Koloru Tęczy”, Sylwia Marczuk. Dodała również, że najprostszą i najszybszą drogą będzie zrzeczenie się darowizny budynku przez miasto.

- Nie mam nic przeciw temu, by Stowarzyszenie taki obiekt miało do własnej dyspozycji. Skoro jest przychylność marszałka, jestem gotów zrezygnować z darowizny. Informuję o tym radnych, aby nie powstało wrażenie, że w sposób nieroztropny, niegospodarny zarządzamy mieniem Miasta – podsumował burmistrz Jerzy Rębek.